ACTUEEL

Bijeenkomst OndersteuningPlanRaad

Na de zomer is de OPR weer vol positieve energie opgestart. Voor dit schooljaar staat op de planning om de activiteitenplanning van de werkgroepen duidelijker te presenteren binnen de OPR, maar ook naar personeel en ouders.

Werkgroep personeel
De voorzitter van deze werkgroep is Suzanne Langens.
De belangrijkste actiepunten zijn:
* Nadere kennismaking met bestuurslid (of -leden) van het samenwerkingsverband die betrokken zijn bij personeel.
* Inzicht verkrijgen in de beleidsvraagstukken op het gebied van personeel
De vragen die er liggen bij de werkgroep personeel zijn:
* Hoe zorgen scholen ervoor dat kennisoverdracht gewaarborgd wordt tussen de diverse scholen? Denk hierbij ook aan uitwisseling tussen SO en BO.
* Hoe wordt ervoor gezorgd dat de expertise van het personeel voldoet aan het vereiste basisniveau.
De werkgroep personeel stelt zich als doel om aan het einde van het schooljaar a.d.h.v. bovenstaande actiepunten en vragen een vragenlijst samengesteld te hebben om ervaringen vanuit leerkrachten en intern begeleiders te bundelen.

Verkiezingen
Binnen de OPR zal op korte termijn een verkiezing plaatsvinden voor een nieuwe voorzitter, deze zal door de OPR leden gekozen worden uit kandidaten die zich vanuit de OPR verkiesbaar stellen. De OPR en haar werkgroepen kunnen nog steeds jouw hulp gebruiken. Kom gerust een keer vrijblijvend naar een van onze openbare vergaderingen om kennis te maken en mee te denken in het belang van onze kinderen. Onze volgende vergadering vindt plaats op maandag 16 november van 19.30-21.30 uur in de School met de bijbel in Gameren. Heb je vragen of opmerkingen, wil je meer weten over de werkgroepen en de OPR, neem dan contact op per email OPR@demeierij-po.nl.

Suzanne van der Star, namens de OPR, Samenwerkingsverband PO de Meierij.