ACTUEEL

Dyslexieproject in de Meierij

In juni 2015 is in samenwerking met SSPOH en de gemeente ’s-Hertogenbosch de ‘Pilot Dyslexie’ binnen de ondersteuningseenheden van ’s-Hertogenbosch opgestart. Binnen deze pilot worden scholen ondersteunt bij het uitvoeren van de bestaande protocollen dyslexie, bij het invullen van de leerlingdossiers en bij de toeleiding tot nader dyslexie onderzoek.

Samen met school, leerling en ouders worden door het “Team Dyslexie” zorgvuldige trajecten uitgevoerd. Hierdoor wordt de expertise m.b.t. leesproblemen en dyslexie en de kwaliteit van het leesonderwijs bij de scholen vergroot en wordt ondersteuning minder afhankelijk van het Ernstig Enkelvoudige Dyslexie label (EED). Deze pilot heeft in de afgelopen maanden al zeer positieve resultaten opgeleverd. Daarom is door het samenwerkingsverband en de Meierij gemeenten (’s-Hertogenbosch, Haaren, Vught, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel. Zaltbommel en Maasdriel) besloten om het “Team Dyslexie” uit te breiden naar de gehele Meierij en te financieren met een looptijd van 1 januari 2016 t/m schooljaar ’17-’18 (dus 2,5 jaar). Het dyslexieproject is een mooi voorbeeld van hoe er binnen de Meierij steeds intensiever tussen onderwijs en gemeenten wordt samengewerkt en we doen wat nodig is voor onze kinderen. Meer informatie over de werkwijze van het dyslexieteam hebben de scholen per brief ontvangen.