ACTUEEL

Evaluatie Dyslexieteam 2016

In ons samenwerkingsverband opereert het Dyslexieteam. Gestart in en voor de eenheid Midden, inmiddels opererend voor de gehele Meierij. Dit in nauwe samenwerking met en mede gefinancierd door de 8 gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Meierij-PO.

De pilot van het Dyslexieteam in onze regio is niet onopgemerkt gebleven: een soortgelijk project is onlangs van start gegaan in de regio Oss-Uden-Veghel en ook de gemeente Tilburg gaat deze werkwijze (grotendeels) overnemen. Ook het landelijk Kwaliteitsinstituut Dyslexie noemt ons project regelmatig als goed voorbeeld voor het –in samenspraak met alle betrokkenen- verbeteren van de dyslexieketen (school-gemeente-zorgaanbieders) en het terugbrengen van het aantal onterechte aanmeldingen.
Er is een volledig evaluatierapport, maar ook een factsheet dat alles kort en schematisch samenvat.