ACTUEEL

Gastblog 'Samen is niet alleen'

Het schooljaar is weer in volle gang. De nieuwe integrale ondersteuningsteams zijn goed opgestart en we horen positieve geluiden over de onderlinge collegiale samenwerking. Samen gaan we er weer een mooi schooljaar van maken.

Samen…… dat is inderdaad niet alleen. Wij streven naar een jaar van dialoog; van beter overleg op bestuurlijk niveau; van afstemming en standaardisering tussen ondersteuningseenheden; van efficiënte administratieve en financiële processen; van juiste (positieve) beeldvorming tussen participanten onderling op alle niveaus. We streven naar meer begrip van elkaars werkwijzen en voor elkaars zienswijze. We nodigen iedereen uit elkaar op te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan en blijven. Inderdaad: samen is niet meer alleen.

In die eerste weken is ook alweer veel gerealiseerd. Op scholen zijn de extra arrangementen goed opgestart, verlopen de herindicaties voorspoedig en zijn een aantal thuiszitters succesvol geplaatst.
De ondersteuningsmanagers hebben een nieuw format OPP opgesteld en ook zijn de beschikkingsbrieven voortraject, arrangeren en TLV nu gestandaardiseerd. De SO-medewerkers werken dit jaar volgens een duidelijke bestuurlijke overeenkomst en alle overige medewerkers hebben een detacheringsovereenkomst ontvangen. Onze financiële huishouding is gezond en blijft ook in 2015 gezond. Kortom: we zijn best tevreden.

Dan de landelijke pers. Dit schooljaar begon turbulent met rapporten van onder meer de ombudsman en DUO over de stand van zaken met betrekking tot passend onderwijs. De rapporten laten ons zien dat passend onderwijs werk in uitvoering is, niet alles binnen een jaar ‘geregeld’ is en er nog veel werk te verzetten is op thema’s als  zorgplicht, informeren van ouders, ondersteuning van de leerkracht, onnodige bureaucratie en thuiszitters. We herkennen veel van deze ontwikkelpunten, maar we herkennen ons niet in de algemene negatieve toonzetting rondom passend onderwijs. Meermalen hebben we mensen binnen de Meierij horen zeggen: “dan komen ze hier maar eens kijken”. Kijk: en daar zijn we trots op!

Niet alleen passend onderwijs is werk in uitvoering, maar ook onze website. Dit schooljaar is het doel van de redactie om deze toegankelijker, praktischer en interactiever te maken.

Bas Wesseldijk en Jos Gerards