ACTUEEL

We zijn volop in beweging

Op moment van schrijven laten we een bijzonder winderige editie van het carnaval achter ons. We hopen dat iedereen lekker is uitgewaaid en de griepgolf heeft overwonnen. Wij zijn in ieder geval weer present en praten jullie graag bij.

Half januari werden de excellente scholen bekend gemaakt. Wij feliciteren OBS de Bolster met het predicaat excellente school. Naast de Bolster kregen uit onze regio ook Kentalis Talent (so), Kentalis Rafaël (vso) en kindcentrum de Haren het predicaat excellente school. Felicitaties zijn hier op zijn plaats! Een succes in januari was de lezing van Jolanda van Boven tijdens de bijeenkomst over privacy (de presentatie bekijk je hier). Daarnaast was er een productieve besturenavond waarop nogmaals bevestigd werd dat we steeds meer één Meierij worden. Zorgen zijn er ook, bijvoorbeeld over de toekomst van onze SBO voorzieningen en de aanstaande wisselingen in management, directie en bestuur van het samenwerkingsverband. Daarover later meer.
Dan de aansluiting van de jeugdhulp op het onderwijs. We merken dat betrokkenen (gemeenten, onderwijs en jeugdhulpaanbieders) het beste willen voor onze kinderen, maar dat de praktijk met al zijn regelgeving soms erg weerbarstig is. Positief was in ieder geval dat gemeenten onze (v)so-scholen hebben uitgenodigd om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met de teamleiders van de BJG’s. Wij gaan in ieder geval voor een betere dialoog en samenwerking; daar staan we voor.

Bas Wesseldijk en Jos Gerards