ACTUEEL

Gastblog Frank Willems (ondersteuningsmanager ’s-Hertogenbosch)

De meeste leerlingen binnen het speciaal onderwijs staan nog ingeschreven op basis van een afgegeven CVI-beschikking. Aangezien deze landelijke indicatiestelling door de invoering van Passend Onderwijs is komen te vervallen, hebben de leerlingen die nog steeds aangewezen zijn op het speciaal onderwijs een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) vanuit het samenwerkingsverband nodig.

In de afgelopen periode zijn we als SWV druk bezig geweest om in nauwe samenwerking met onze SO-scholen het grootste gedeelte van deze CVI-indicaties administratief om te zetten in toelaatbaarheidsverklaringen. Hierbij hebben we een procedure gevolgd, gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen het samenwerkingsverband en onze SO-partners, waarbij we onnodige bureaucratie zoveel mogelijk hebben weten te voorkomen.

Een aantal CVI-indicaties is nog niet administratief omgezet. Het betreft hier leerlingen, die mogelijk al wel toe zijn aan een instroom binnen het regulier onderwijs. Deze leerlingen worden in februari/maart 2016 besproken met de direct betrokkenen uit het SWV en de SO-scholen.

Naast het omzetten van de CVI-indicaties hebben we ook kritisch gekeken naar de leerlingen, die vanuit het SWV de Meierij sinds 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring SO of SBO hebben gekregen en waarvan de TLV per 31 juli 2016 afloopt. Voor de meeste leerlingen uit deze groep zal de TLV voor een bepaalde periode worden verlengd. Sommige leerlingen kunnen misschien weer regulier gaan instromen. Over deze leerlingen gaan we in februari/maart 2016 ook met elkaar in gesprek.

Bij elkaar komen is een begin,
Bij elkaar blijven is vooruitgang,
Met elkaar samenwerken is succes.