ACTUEEL

Klaas voelt zich nu competent en groeit in zijn rol

Op openbare Jenaplan basisschool Lichtstraat u in Vught zit de fantasierijke Klaas*. Klaas kan erg goed spelen en geniet van zijn fantasiespel. Hij kan daar zo in op gaan dat hij verschil tussen echt en fantasie kwijt raakt. Van zijn ernstige astma-aanvallen wordt hij zo moe dat er weinig energie overblijft voor schoolse zaken.

Ondersteuningsmanager Anneke Buursink over Klaas:
'Klaas is prikkelgevoelig, reageert sterk op alles om hem heen en kan aandacht niet altijd vasthouden. Hij heeft moeite om wat hij denkt en wil goed te verwoorden en dat leidt tot frustraties en soms tot onhandige manieren om iets gedaan te krijgen of op te lossen.

We hebben met Klaas een lang traject achter de rug, maar hebben inmiddels de juiste manier van onderwijs en aanpak gevonden. Al in de onderbouw werden observaties uitgevoerd vanuit ons samenwerkingsverband. Klaas kwam vanwege zijn vermoedelijke taal/spraakproblematiek in een onderzoekstraject van Kentalis. In de tweede helft van groep 3 deed de basisschool opnieuw een ondersteuningsvraag. Klaas had het moeilijk. Hij kwam onvoldoende tot werken, pikte te weinig op van de leerstof die werd aangeboden, kon zich niet lang concentreren en schrijven ging moeizaam.

De ondersteuner van de eenheid, de trajectbegeleider van Kentalis en leerkrachten stelden samen een plan op. Klaas´ werk werd geordend in (zeer) kleine stapjes. De school kreeg een kortdurend voortraject waarbij de leerkracht vier keer per week een kwartier lang individueel met Klaas kon werken. Er werd regelmatig geëvalueerd met de ouders van Klaas, leerkrachten, de directeur en intern begeleider van de school en met de ondersteuningsmanager en ondersteuner Passend Onderwijs. Helaas concludeerden we dat het ondanks de nieuwe werkwijze nog niet voldoende vooruit ging met Klaas. Hij bleek toch niet te voldoen aan de criteria voor ondersteuning op spraak/taalgebied en bij de logopediste waren de resultaten minimaal. We moesten een nieuwe weg inslaan en werden daarbij geholpen door de ergotherapeut die de ouders van Klaas hadden ingeschakeld. We stopten met logopedie, zetten de ergotherapeut tien weken lang in op school en de leerkracht bleef vier keer een kwartier individueel les geven aan Klaas. Klaas ging niet over naar groep vier, maar kwam in een middenbouw stamgroep van groep 3/4/5 terecht.

Al snel bleek dat we eindelijk de juiste weg voor Klaas waren ingeslagen. Klaas voelt zich nu competent, groeit omdat hij een belangrijke rol heeft gekregen in groep 3 plus (in de setting van een 3/4/5-groep). De leerkrachten hebben de ruimte om vier keer een kwartier met hem te werken en de ergotherapeut wordt opnieuw tien weken ingezet. Iedereen is blij en tevreden. Eindelijk heeft Klaas zijn draai gevonden.´

*Om privacyredenen is de naam van Klaas gefingeerd. De kinderen op de foto zitten niet in de klas van Klaas.