ACTUEEL

Nieuwe website

Tijdens de studiedag van 12 november is de nieuwe website in gebruik genomen. De bedoeling van de site is om ouders en personeel van goede informatie te voorzien.

Voor veel mensen is passend onderwijs een abstract begrip. Daarnaast krijgen veel ouders pas met het samenwerkingsverband te maken als het in het belang is van hun kind. De site biedt een goede route en heeft veel nieuwswaarde. Op de site komen ook formulieren die van belang zijn, zoals het OOP en kan men in de toekomst snel doorklikken naar de verschillende ondersteuningseenheden.