ACTUEEL

Opleiding impulsklas begeleider van start

Afgelopen vrijdag, 29 januari, ging voor 15 collega's uit de Meierij de opleiding tot impulsklas begeleider van start.

Samen met Impuls, een bedrijf dat mooie ondersteunende trajecten begeleidt, zijn zij 3 dagen bijeen om opgeleid te worden om kleine groepen leerlingen en hun ouders en leraren een impuls te verzorgen waarbij het gedrag van leerlingen gekoppeld aan leraren en ouders extra ondersteuning krijgt. Een pittig traject waar gedurende 12 weken de driehoek ouders, leerling en school(leraar) samenwerkt om weer te herstellen tot oorspronkelijke waarden en gewenst gedrag. De Meierij initieert een proefproject om langs verschillende wegen ervaring op te doen met deze werkwijze. De Meierij en haar partnerscholen, instellingen en gemeenten oefenen met deze expliciete vorm van Onderwijs Zorg Arrangement. Op initiatief van de Meierij worden 4 impulsklassen samengesteld. Kinderen, hun ouders en leraren worden vanuit de Meierij aanbevolen door de ondersteuningsmanagers om aan deze impulsproefklassen deel te nemen.

Alle collega's binnen de Meierij worden binnenkort inhoudelijk geïnformeerd over dit kansrijke project. Op de foto de deelnemers aan de opleiding.

Frank Willems, Toine van Heesch