ACTUEEL

Oplossing OPP problemen

Scholen zijn wettelijk verplicht om een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen die extra ondersteuning krijgen.

Daarvoor stond op onze site een digitaal OPP in PDF format dat kon worden ingevuld, ingediend en later weer verder worden aangevuld. Helaas zijn de afgelopen maanden de klachten over dit oude digitale OPP exponentieel toegenomen. Dit heeft ons doen besluiten te stoppen met het digitale OPP in PDF format, en over te gaan tot een Word versie. Die staat vanaf heden op onze site.
Verder heeft het MT van het samenwerkingsverband besloten om binnen de Meierij te gaan werken met een nieuw digitaal systeem om vragen in te dienen, het OPP aan te leveren en de status te volgen van het proces. Doelen zijn: minder administratieve handelingen voor de school, het nauwkeurig kunnen volgen van de status van een leerling én communicatie via een vastgestelde route. In dit digitale systeem zijn alle vragen, de aangeleverde documenten, de beschikkingen en het OPP opgeslagen en altijd oproepbaar voor de school. Het succesvol invoeren van nieuwe digitale systemen vraagt om zorgvuldigheid en daarom loopt op dit moment een pilot met het systeem in de regio Zuid. De eerste resultaten zijn positief en we streven ernaar om uiterlijk bij de start van het schooljaar 2018/2019 in alle regio’s aangesloten te zijn. Echter, tot die tijd zijn de regio’s Noord en Midden nog aangewezen op het oude digitale OPP, dat vanaf heden dus in Word versie op de site staat. Voor de regio Zuid staat het OPP in het nieuwe systeem van Ldos