ACTUEEL

Oproep: help de PMR mee inrichten

We zijn op zoek naar 2 à 3 leden uit de groep gedetacheerde collega’s die mee willen werken aan het inrichten van een Personeels-MR (PMR).

We zoeken een lid tevens lid van de OPR namens het personeel en 2 leden vanuit de gedetacheerde collega’s voor de PMR. Deze oproep geldt enkel voor gedetacheerde collega’s. Indien sprake is van personeel in loondienst of personeel langdurig (langer dan 6 maanden) werkzaam is bij het samenwerkingsverband komt er naast de ondersteuningsplanraad nog een aparte medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband. Deze medezeggenschapsraad bestaat alleen uit personeel (PMR) en heeft de taken en bevoegdheden die gelden voor de hele MR als voor de personeelsgeleding van de MR. Deze PMR wordt gekozen door het personeel dat in dienst is van het samenwerkingsverband.

Bij belangstelling kun je je aanmelden bij Jos Gerards en/of Bas Wesseldijk.