ACTUEEL

PMR in oprichting

Ouders en leraren hadden altijd al inspraak op de `zorgplannen`. Nu het ondersteuningsplan deze heeft vervangen, behouden zij medezeggenschap via instemming op het ondersteuningsplan. Hiertoe is binnen de Meierij een OPR (ondersteuningsplanraad) ingericht. Medezeggenschap voor het gedetacheerde personeel was nog niet geregeld. Op dit moment wordt achter de schermen druk gewerkt aan de inrichting van een zogenoemde PMR (Personele MedezeggenschapsRaad). Meer info in de volgende nieuwsbrief!