ACTUEEL

Samenwerking binnen Schijndel

In de 5 regio’s van de Meierij gaan we steeds beter gebruik maken van elkaars mogelijkheden. Zo ook in de regio Schijndel waar Anke van Roosmalen orthopedagoog vanuit Den Bosch ook werkzaam is in de regio Schijndel. Ook ondersteunt een deskundige op het gebied van begaafdheid ouders en leraren van een Schijndelse school. Een Schijndelse ICT-er ondersteunt voor een tijdelijke periode Bossche scholen met L-Dos vraagstukken. Een mooie ontwikkeling van kennis delen die we zeker moeten uitbouwen. Verder zijn collega’s uit verschillende regio’s zijn bezig samen meteen ICT-bedrijf vormgeving en feedback te geven op het ontwerpen van de nieuwe Meierij Po website.

Vanuit een NRO gesubsidieerd onderzoek samen met de Universiteit van Nijmegen en het Expertisecentrum Nederlandse Taal gaan leraren van scholen in de regio Schijndel zich bekwamen in Goal Attainment Scaling ( GAS) Een bijzondere wijze van stellen van doelen en het scoren van ontwikkelingen en vorderingen bij kinderen. Uit het onderzoek kan blijken dat leraren door deze observatiewijze over het algemeen hogere verwachtingen krijgen van kinderen en samen met hen ook hogere doelen bereiken dan met huidige vormen van observeren   en waarderen. We zijn benieuwd naar de bevindingen

Tot slot verwachten we binnenkort de eerste oplevering van een Perspectief Waarderings Programma. Met dit programma brengen alle leraren de ontwikkeling van hun leerlingen in beeld. Er ontstaat een bepaalde ondersteuningszwaarte die op groepsniveau , bouwniveau, schoolniveau en zelfs op het niveau van regio’s beschikbaar komt. Het geeft elke collega inzicht in de “zwaarte” van de groep kinderen die door hen begeleid wordt. Tevens is het mogelijk reguliere en extra middelen met behulp van dit programma op een eerlijke wijze te verdelen. Het zorgt voor een rechtvaardige toedeling van middelen voor alle kinderen en hun leraren.