ACTUEEL

Thuiszitters

In de Kamerbrief van Sander Dekker waarin hij een reactie geeft op de rapporten met betrekking tot passend onderwijs is aandacht voor thuiszitters.

De inspectie heeft van Dekker opdracht gekregen om alle samenwerkingsverbanden elke twee maanden een update te vragen van het aantal en soort thuiszittende leerlingen. Ons samenwerkingsverband heeft als ambitie geformuleerd ambitie staat geformuleerd: “er zijn geen thuiszitters”. Het bestuur SWV heeft daarvoor goede afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaren die werkzaam zijn binnen het samenwerkingsverband. Maandelijks leveren zij overzichten van thuiszitters aan de 5 ondersteuningsmanagers PO de Meierij. Het samenwerkingsverband vergelijkt deze lijsten met de namen die zij van de scholen doorkrijgen. Vervolgens voert het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar overleg, doen onderzoek en bepalen gezamenlijk de stappen voor vervolgaanpak. Het succes van deze voorgestelde werkwijze is onder meer afhankelijk van het aanleveren van gegevens door scholen bij leerplicht. Wij vragen daarvoor nog een keer extra aandacht en verzoeken alle scholen om kinderen die langer dan 2 weken zonder onderwijs te ontvangen thuiszitten te melden bij de ondersteuningsmanagers van ons samenwerkingsverband.