ACTUEEL

Digitale overdracht po-vo

Gezamenlijk met het samenwerkingsverband VO de Meierij wordt veel aandacht geschonken aan de digitale overdracht van de gegevens van groep 8 leerlingen bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.

We zijn er trots op dat afgelopen jaar 98% van onze kinderen digitaal zijn overgedragen. Vanaf dit jaar gebeurt de digitale overdracht met de landelijke OSO-standaard, dat wil zeggen dat de overdracht voldoet aan de wettelijke verplichtingen rondom de overdracht van gegevens, waaronder bescherming van de persoonsgegevens. De digitale overdracht gebeurt via LDOS, dat voldoet aan de OSO-standaard. Dit garandeert dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.

Voor meer informatie kijk op: http://www.overstapserviceonderwijs.nl.