ACTUEEL

Folder voor ouders

Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen verdient. Daarvoor is de wet passend onderwijs 1 augustus 2014 ingegaan.

In deze folder leest u hoe het samenwerkingsverband primair onderwijs de Meierij dit heeft georganiseerd.