ACTUEEL

Rapportage kwaliteitsonderzoek Inspectie

Iedere 4 jaar voert de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uit naar de kwaliteit van samenwerkingsverbanden

In dat kader waren zij in november jl. bij ons samenwerkingsverband, en onderzochten de kwaliteit van passend onderwijs in de Meierij. Hun positieve oordeel lees je in de rapportage die zij van dit onderzoek maakten.