ACTUEEL

Je hebt ook iets uit te leggen als je niks gedaan hebt

“Je hebt ook iets uit te leggen als je niks gedaan hebt.” Het was één van de vele treffende uitspraken van Mr. Jolanda van Boven in haar lezing 'Privacy in de keten' van 12 januari j.l.. De bijeenkomst vond plaats op het Koning Willem I College in Den Bosch en werd georganiseerd in samenwerking met Samenwerkingsverband de Meierij en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Jolanda van Boven is dé landelijke deskundige op het gebied van Privacy en met de nodige metaforen zoals 'het nieuwe huis' en 'het Zwitserse zakmes' nam ze het publiek mee in haar juridische verhaal. Dat ging zeker niet alleen over de beperkingen die er zijn, maar ook over creatieve oplossingen: over hoe we in het belang van het kind met elkaar de juiste informatie kunnen uitwisselen zonder daarbij de privacy te schenden. Het transparantiebeginsel staat daarbij voorop. “Ieder mens heeft het recht te weten wat er waar vastligt en wat wordt uitgewisseld tussen wie.”
De lezing werd kort ingeleid door Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV, en Mohamed Hajiabdi van de Waterfabriek.

Bas Wesseldijk van Samenwerkingsverband de Meierij ging in op het belang van goede samenwerking in de keten en constateerde dat we in de regio op de goede weg zijn.

Het publiek bestond uit een kleine 100 toehoorders uit de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het mbo, maar ook medewerkers van diverse gemeentes en maatschappelijke organisaties.

Deze documenten zijn als aanvulling verstrekt door mevrouw Van Boven: Bijlage 1 = De presentatie
Bijlage 2 = Duiding van de presentatie door Jolanda van Boven
Bijlage 3 = Het boekje ‘Instrument Samenwerken in de jeugdketen’
Bijlage 4 = Beschrijving van ‘De Leertuin Zorg en Welzijn’, een concept dat in Tilburg is ontwikkeld. Dit concept maakt het voor uw gemeente of uw regio mogelijk om op een verantwoorde wijze informatie te delen in en tussen verschillende domeinen.
Bijlage 5 = Artikel uit de Staatscourant over een Uitspraak van Centraal College voor de Gezondheidszorg. Huisarts versus ouders die in conflict zijn met elkaar. Op blz. 3 geel gearceerd het belangrijkste stuk van dit document.
Bijlage 6 = Bericht uit het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden over de aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege een gewijzigd basistakenpakket jeugdgezondheidszorg. Naar aanleiding van de stelselwijziging jeugd is opnieuw gekeken naar de wettelijke positionering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In de beleidsbrief stelselwijziging jeugd «Geen kind buiten spel» van november 2011 (Kamerstuk 31 839, nr. 142) is aangegeven dat een preventief gezondheidszorgpakket voor alle kinderen in Nederland behouden dient te worden in de Wet publieke gezondheid. Wel moest nog goed gekeken worden naar de inhoud van het pakket. Met dit doel is de Commissie Evaluatie Basistakenpakket JGZ gevraagd welke JGZ-activiteiten vanuit het volksgezondheidsbelang aan alle kinderen en jeugdigen in Nederland uniform aangeboden moeten worden. Het advies van de Commissie heeft geleid tot onderhavige aanpassing van het basistakenpakket JGZ in het op de Wet publieke gezondheid gebaseerde Besluit publieke gezondheid (Bpg).

We hopen dat deze informatie u handvatten biedt. Dat u informatie heeft om op terug te pakken als het even niet meer duidelijk is. Bespreek dit onderwerp vooral met al uw medewerkers én partners. Onderhandelen doe je immers in vredestijd.

Bron: https://aanvalopschooluitvalregio36.wordpress.com/
Foto's: Ad Siemons