ACTUEEL

Logopedie-taak GGD Hart voor Brabant wijzigt

Met ingang van 1 januari 2016 is de screening spraak- en taalontwikkeling van 5-jarigen door de GGD komen te vervallen.

Lees hier meer over de screening van uw kind.