ACTUEEL

NKD Handreiking voor invulling zorgniveaus bij vermoeden van EED

Vanuit het NKD is recent een vernieuwde handreiking uitgegeven voor de invulling van de zorgniveaus bij het vermoeden van EED.

Deze handreiking komt grotendeels overeen met de handreiking die eerder door de Meierij is verspreid. Er verandert niets aan de invulling van de zorgniveaus. Wel worden er minder suggesties gegeven voor de invulling; de suggesties die in een eerdere handreiking werden gegeven zijn echter ook nog steeds geldig en de aangegeven suggesties zijn niet uitputtend.
We kiezen ervoor om vanaf nu deze landelijke handleiding aan te houden.