ACTUEEL

Richtlijnen werkzaamheden samenwerkingsverband 2020/2021

Nog 4 weken en dan kunnen we ons op gaan maken voor een hopelijk fantastische zomervakantie! Per 26 juni zijn de maximale groepsgrootte en het groepsvormingsverbod opgeheven. Dit houdt in dat het weer mogelijk is om met meer dan 4 personen in groepsverband ergens heen te gaan of iets te ondernemen. Dit geldt voor alle voor publiek toegankelijke locaties, binnen en buiten, en voor in de auto. Anderhalve meter afstand houden blijft wel de norm. De mondkapjesplicht geldt alleen nog in OV, voortgezet onderwijs, in vliegtuig of waar 1,5 meter afstand onmogelijk is. Ook het thuiswerkadvies is veranderd: op kantoor werken mag de helft van de tijd, mits 1,5 meter afstand.

Ondanks al deze versoepelingen is het gezien de aard van onze werkzaamheden wel zaak dat we voorlopig met elkaar alert blijven. Het is daarom belangrijk dat wij tijdens het werk ons nog steeds goed aan de geldende richtlijnen blijven houden. Lees de bijlage voor de nieuwste info.