woensdag 15 september 2021

Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot en met 1 oktober 2021.

Een inclusieve samenleving begint bij een stevig fundament: inclusief onderwijs. Een onderwijssysteem waarin iedereen welkom is en alle kinderen en jongeren samen in de klas goed onderwijs genieten. Ook de leerlingen met een chronische aandoening en met gedrags- of leerproblemen die extra zorg of ondersteuning nodig kunnen hebben. 
Daarom organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs van 27 september tot en met 1 oktober 2021.

Tijdens de week staan we stil bij het belang van inclusief onderwijs, de goede stappen die nu al gezet zijn en de stappen die nog gezet moeten worden. We gaan ook met verschillende partijen in gesprek over hoe we de route naar inclusief onderwijs kunnen versnellen. Hier lees je meer over het programma en hoe je kunt deelnemen aan de verschillende onderdelen. Voor een volledig beeld van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs ga je naar de website www.weekvaninclusiefonderwijs.nl