ACTUEEL

Wat als een leerling ziek wordt?

Als kinderen ziek worden, is het van groot belang dat onderwijs doorgaat. Zodra kinderen 2 weken ziek zijn, kunt u ZieZon/OZL inschakelen.

Een op zeven leerlingen heeft een chronische ziekte. Voor zieke leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Om dit mogelijk te maken, kunnen scholen van het primair en voortgezet onderwijs, en in sommige gevallen het mbo, de hulp inroepen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de zeven universitair medische centra in Nederland. Daarnaast verzorgen zij onderwijs in lokale ziekenhuizen en bieden 44 vrijwilligers leerlingen thuis onderwijs. Samen vormen zij het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs (ZieZon). Zij delen graag hun kennis, onder andere via hun website, met veel informatie voor ouders en leraren.