Nieuwe voorzitter

De OPR heeft de laatste periode in samenstelling veranderingen doorgemaakt. Graag willen we je op de hoogte brengen van de wisseling van het voorzitterschap.

We danken Karlijn Cobelens hartelijk voor de goede start die er gemaakt is bij de start van passend onderwijs met het neerzetten van een goed functionerende en betrokken OPR. Jacob Rotte is verkozen tot nieuwe voorzitter. We wensen hem succes om de ingezette koers van de OPR verder uit te dragen.

Vacatures binnen de OPR

Inmiddels zijn er ook diverse vacatures ontstaan binnen de OPR en ook binnen de werkgroepen zijn nieuwe leden van harte welkom. Hier lees je er meer over. Hierbij willen we uiteraard alvast onze OPR leden, Gera vd Wijdeven, Kim Anrar en Peter Heijne, die na dit schooljaar aftreden, danken voor al hun inspanningen.

Herijking van het ondersteuningsplan

Voor de meivakantie stond de voorbereiding van de ‘herijking’ van het ondersteuningsplan op de agenda. Dat wil zeggen dat we opnieuw met de werkgroepen het ondersteuningsplan op inhoud hebben bekeken om te komen tot verbeter- en aandachtspunten. De echte herijking vindt pas in 2018 plaats. Het ondersteuningsplan zal niet nu inhoudelijk gewijzigd gaan worden, wel zullen aan de tekst beleidsnotities toegevoegd worden die gebruikt gaan worden voor de herijking in 2018. De OPR heeft hierbij de mogelijkheid om de herijking uit te voeren over een aantal vergaderingen.

Monitoren van kwaliteit

Het is voor de OPR belangrijk om input te verkrijgen vanuit de achterban. Vragen zoals hoe verloopt het arrangeren voor kinderen op dit moment binnen onze scholen? Wat zijn de ervaringen van ouders, leerkrachten, intern begeleiders en schoolbesturen? Om ons een beeld te kunnen vormen is dergelijke input voor ons waardevol. Het bestuur heeft de start gemaakt met het gaan monitoren van de kwaliteitszorg, een onmisbaar instrument om meer zicht te krijgen op wat er leeft bij jou.

Kom gerust een keer vrijblijvend naar een van onze openbare vergaderingen om kennis te maken en mee te denken in het belang van onze kinderen. Onze volgende vergadering vindt plaats op woensdag 22 juni.

Heb je vragen of opmerkingen, wil je meer weten over de werkgroepen en de OPR, neem dan contact op per e-mail OPR@demeierij-po.nl

Suzanne van der Star

Namens de OPR , Samenwerkingsverband Meierij PO

De volledige nieuwsbrief lees je hier.