16 juni 2023

“Basisschool Het Rondeel wil met co-teaching álle kinderen thuisnabij onderwijs bieden”

‘Ieder kind doet ertoe, hoort erbij en mag meedoen’: dat is waar SWV PO de Meierij voor gaat én waar het team van basisschool Het Rondeel in gelooft. Al jaren werkt dit team vanuit een inclusieve mindset. Terwijl de leerlingen een boterham eten en op het schoolplein spelen, vertellen Nicole en Patricia meer over hun manier van werken.

Nicole Slenders is schoolleider van basisschool Het Rondeel en vertelt hoe zij met haar team al jaren werkt aan inclusief onderwijs. “Onze school staat in een kleurrijke wijk in ’s-Hertogenbosch. We willen álle kinderen thuisnabij onderwijs bieden, want: ieder kind is welkom. We hebben onze populatie goed in beeld. Het is een afspiegeling van de wijk waar onze school staat, met een grote diversiteit aan kinderen qua culturele achtergronden, overtuigingen en competenties. Met het samenwerkingsverband hebben we gesprekken over wat onze doelgroep nodig heeft en hoe we daar met ons onderwijs zo goed mogelijk op kunnen aansluiten.”

Meer werkplezier

Patricia van Sambeek werkt als intern begeleider en teamleider kwaliteit en ondersteuning en is vooral vanuit die laatste rol betrokken bij inclusief onderwijs. “We willen alle kinderen in de wijk een passende plek bieden. Deze doelgroep heeft meer zorg en hulp nodig, waardoor inclusief werken altijd al ons doel was. Door de invoering van de Wet passend onderwijs is het in een versnelling gekomen.”

Nicole vertelt wat het onderwijs op Het Rondeel bijzonder maakt. “Onze school werkt al jaren met co-teaching. We hebben gezien dat het door co-teaching lukt om kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte in de eigen groep in ontwikkeling te brengen en te houden.” Co-teaching betekent dat twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in een groep. Op die manier is er meer en betere aandacht voor alle leerlingen. Ook leerlingen zonder specifieke ondersteuningsbehoefte profiteren van deze vorm van onderwijs. Nicole benoemt nog een ander voordeel. “We zien dat de werkbeleving van leerkrachten verandert. Zij ervaren meer werkplezier doordat ze het sámen doen. Ze kunnen hun beroep met meer passie uitvoeren en ook daar profiteren de kinderen natuurlijk van.”

In de afgelopen jaren veranderde veel, vertelt Patricia. “We begonnen met co-teaching in één klas, daar kwam een tweede groep bij en zo ontwikkelden we verder tot waar we nu staan. We hebben de doorvertaling gemaakt naar de gehele school. Elk schooljaar opnieuw bekijken we wat nodig is per groep en wat mogelijk is qua formatie. En we werken niet meer enkel vanuit de onderwijskant, maar kijken ook samen met zorgpartners wat mogelijk is.”

In de wijk naar school

Patricia legt uit hoe dat er in de praktijk uitziet. “We hebben van de kleuters tot en met groep 8 leerlingen met een zorgvraag. We hebben op dit moment bijvoorbeeld een kleutergroep waarin meerdere leerlingen zitten met een beschikking voor zorg in de klas. Deze leerlingen krijgen op school extra hulp, bijvoorbeeld omdat de voorschoolse vaardigheden en zelfredzaamheid extra aandacht vragen. Doordat we in deze groep meerdere beschikkingen hebben, kan een medewerker van de zorgorganisatie alle schooldagen aanwezig zijn en meedraaien met het reilen en zeilen in de klas. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijskundige stuk en de zorgmedewerker schakelt in op de momenten dat het nodig is en biedt dan de extra hulp.”

Nicole geeft aan dat het doel blijft zoveel mogelijk kinderen in de eigen wijk naar school te laten gaan. En dat de driehoek school, kind en ouder de belangrijkste succesfactor is. “Als je met elkaar wilt, is alles mogelijk. Het gaat erom dat je samen kijkt hoe je met elkaar het beste voor de leerling eruit kan halen.” Ze vertelt over een leerling die specifieke ondersteuningsbehoeften bleek te hebben. “Deze leerling zat al bij ons school. Hij had aanpassingen nodig in leerstof en de manier van verwerken. En een ondersteuningsbehoefte die vroeg om aangepast meubilair en een goede afwisseling van inspanning en ontspanning. Samen met de leerling en ouders hebben we gekeken hoe hij bij ons op school kon blijven. Dat is gelukt met een team van (gespecialiseerde) leerkrachten en een vrijwilliger. Sámen willen bleek hier het allerbelangrijkst voor succes. De leerling moet willen, de ouders moeten willen en wij als school moeten erin geloven en het willen.”

Patricia knikt bevestigend en sluit af met mooie woorden. “We hebben elkaar nodig om te kunnen doen wat we doen. Binnen ons team en in de driehoek school, kind en ouder. Sámen is het kernwoord in alles.”

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau om te komen tot inclusief onderwijs  (thema 1)

In het nieuwe ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband PO de Meierij staan vier thema’s centraal. Het ‘doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau om te komen tot inclusief onderwijs’ is één van de thema’s.

We zetten steeds vaker in op ondersteuning binnen de groep, van leerkracht en team, om zo de basis- en extra ondersteuning te verstevigen. Daarbij dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor kinderen binnen een wijk of dorp. Transparantie, flexibiliteit, vertrouwen én het betrekken van ouders zijn hiervoor randvoorwaarden.

In bovenstaand interview vertellen Nicole Slenders en Patricia van Sambeek over dit thema. De andere praktijkvoorbeelden vind je op deze pagina. Wil je geen verhaal missen? Volg ons dan via LinkedIn.

Tekst: Marleen Ceelen in opdracht van Zuiver C

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie