7 november 2023

“Benjamin volgde samen met zijn ouders de Impulsklas en leerde dat hij er mag zijn zoals hij is”

Buiten is het grijs en regent het pijpenstelen. Eenmaal binnen trekt een metershoog en kleurrijk schilderij direct de aandacht. Het is duidelijk: kindcentrum de Kameleon in ’s-Hertogenbosch geeft kleur aan talent en verschil. De zoon van Lucas en Maritska voelde zich soms anders, maar kreeg de kans zijn kwaliteiten te ontdekken en versterken. Samen met Danny en Petra vertellen ze over de positieve effecten van de Impulsklas.

“In de Impulsklas werken leerlingen aan het verbeteren van hun werkhouding en gedrag. De kracht van de Impulsklas zit in de versterking van de driehoek school-kind-ouder(s). Door hun deelname aan de Impulsklas krijgen ouders een goed beeld van de situatie op school. Ze ervaren zelf waar hun kind en de school tegenaan lopen en krijgen meer begrip. De leerkracht krijgt meer waardering voor de ouders als zij hun betrokkenheid laten zien.” Het is Danny Haen die het spits afbijt. Ze werkt als ondersteuner passend onderwijs en begeleider van de Impulsklas bij samenwerkingsverband PO de Meierij.

 

 

Wennen aan de structuur en verwachtingen

Benjamin is de tienjarige zoon van Lucas Kerkhoven en Maritska Aarts en volgde de Impulsklas toen hij in groep 6 zat. Maritska vertelt hoe Benjamin op de Kameleon begon. “Benjamin gaat al bijna tien jaar naar de Kameleon. Als baby begon hij op het kinderdagverblijf en nu zit hij in groep 7. Vanaf het moment dat hij de overstap maakte van het kinderdagverblijf naar de school, ging het moeizamer. Hij had moeite om te wennen aan de structuur en verwachtingen.”

Petra Sinke werkt als leerkracht en gaf les aan Benjamin toen hij in groep 6 zat. “Vanaf groep 3 kreeg Benjamin hier op school begeleiding van een onderwijsondersteuner en intern begeleider. We deden veel observaties en voerden gesprekken. Toen Benjamin in groep 5 zat, kwam het samenwerkingsverband in beeld. Onze intern begeleider had een goede ervaring met de Impulsklas en zo kwam die optie op tafel.”

 

Een goed moment voor de Impulsklas

Danny vertelt hoe de aanmelding verliep. “Op het moment dat wij een aanmelding voor de Impulsklas krijgen, weten we direct meer over het voortraject. Het bleek al snel dat dit voor Benjamin een optimaal moment was om te starten. Hij zat in groep 6 en had een onderzoek gehad en daardoor al antwoorden gekregen. De tijd was zo rijp mogelijk, zodat hij er ook de meeste vruchten van zou kunnen plukken. Dat heeft voor hem bijgedragen aan het succes van de Impulsklas.”

Lucas beaamt dit. “Doordat we al antwoorden hadden, was er meer rust en kon hij zich helemaal richten op de Impulsklas. In de Impulsklas realiseerde hij zich dat hij niet de enige is, want hij herkende veel bij de andere kinderen.” Maritska knikt bevestigend. “Dit was een mooi moment om meer zelfvertrouwen op te bouwen, aan zichzelf te werken en inzicht te krijgen in zijn eigen kunnen.”

 

 

Persoonlijke doelen vormen de leidraad

Danny legt uit dat in de Impulsklas zes tot acht kinderen zitten met verschillende problematieken en van verschillende scholen. Iedere leerling neemt een ouder mee en werkt aan persoonlijke leerdoelen. De groep komt twaalf weken een dagdeel per week bij elkaar. “We starten altijd met een intake waarin we de persoonlijke doelen bepalen. Die vormen de leidraad voor het kind en helpen de leerkracht om de leerling te begeleiden. Verder werken we met thuisdoelen, zodat dat wat het kind op school en thuis doet elkaar ondersteunt.” Maritska deelt haar ervaring. “Ik vond het heel waardevol om drie uur alleen met Benjamin en de groepsdynamiek bezig te zijn. Je kunt écht de volle aandacht voor je kind hebben, zonder de hectiek van alledag.”

Danny vertelt verder. “Na zes weken vindt de tussenevaluatie plaats. We kijken naar de behaalde resultaten en stellen de vraag of we persoonlijke doelen moeten bijstellen. In de eindevaluatie na twaalf weken bleek het resultaat voor Benjamin duidelijk: dit was de laatste impuls die hij nodig had. Benjamin zelf, zijn ouders en de leerkrachten hebben voldoende tools in handen om op een positieve manier verder te kunnen. Het samenwerkingsverband is dan ook niet meer betrokken nu hij in groep 7 zit.”

Petra vertelt over de voordelen in de klas. “Het gaf mijn duo-collega en mij ook echt handvaten. Als je meer dan twintig leerlingen in de klas hebt, ben je geneigd om leerlingen die opvallen te corrigeren. De twee persoonlijke doelen van Benjamin en het wekelijkse verslag van de Impulsklas veranderden onze houding. We werden ons bewust van de manier waarop we Benjamin benaderden en kregen handvaten om hem op een positieve manier aan te spreken. En, heel belangrijk, Benjamin leerde dat het oké is als het de ene keer wat minder goed gaat en de andere keer een stuk beter.”

 

 

Een belangrijk inzicht

Op de vraag wat voor Benjamin het belangrijkste moment tijdens de Impulsklas was, heeft vader Lucas direct een antwoord. “Het schip en het inzicht dat dat Benjamin gaf. De begeleiders van de Impulsklas vertellen het verhaal heel beeldend. Tijdens een bijeenkomst benoemden ze alle onderdelen van een schip met hun functie. Ze vroegen de kinderen vervolgens waar zij het meeste moeite mee hebben. Dat was voor Benjamin heel duidelijk: het anker. Hij moest leren om zelf op de rem te trappen. Als het op school of thuis minder goed gaat, herinneren wij hem aan het anker van het schip. Hij snapt dan direct wat we bedoelen en dat is fijn. Sinds de impulsklas gaat Benjamin bijna elke dag met plezier naar school.” Danny vult aan dat je hier het voordeel ziet van de samenwerking tussen ouders en kind. “Je gaat samen eenzelfde taal spreken en dat werkt. Ook als je kind de Impulsklas al een jaar geleden afrondde.” Petra herkent dit. “Dit komt ook omdat we echt hebben gewerkt aan: je bent goed zoals je bent.” Maritska sluit af met mooie woorden. “En dat is heel belangrijk, oké zijn met jezelf. Het is heel cliché, maar gelukkig zijn en je fijn voelen staat boven alles.”

In de folder ‘Aan de slag met gedrag!’ van samenwerkingsverband PO de Meierij lees je meer over de Impulsklas.

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau om te komen tot inclusief onderwijs  (thema 1)

Binnen Samenwerkingsverband PO de Meierij staan vier thema’s centraal. Het ‘doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau om te komen tot inclusief onderwijs’ is één van de thema’s.

We zetten steeds vaker in op ondersteuning binnen de groep, van leerkracht en team, om zo de basis- en extra ondersteuning te verstevigen. Daarbij dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor kinderen binnen een wijk of dorp. Transparantie, flexibiliteit, vertrouwen én het betrekken van ouders zijn hiervoor randvoorwaarden.

In bovenstaand interview vertellen Danny Haen, Lucas Kerkhoven, Maritska Aarts en Petra Sinke over dit thema. De andere praktijkvoorbeelden vind je op deze pagina. Wil je geen verhaal missen? Volg ons dan via LinkedIn.

Tekst: Marleen Ceelen in opdracht van Zuiver C

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!