12 december 2023

Brochure Leerlingenvervoer voor scholen

Vanuit het ministerie van OC&W is een Brochure Leerlingenvervoer voor scholen uitgebracht waarin uitgelegd wordt hoe leerlingenvervoer is georganiseerd en wie welke verantwoordelijkheden heeft.

De brochure geeft praktische tips over hoe scholen ouders kunnen informeren over de aanvraag van leerlingenvervoer. Ook geeft de brochure tips en informatie hoe gewerkt kan worden aan vaardigheden van leerlingen om zelfstandig te reizen of deel te nemen aan het verkeer. Vaak is leerlingenvervoer nu -waar van toepassing- nog sluitstuk van een arrangement, terwijl het wenselijk is om vervoer van en naar school een onderdeel te laten zijn van een arrangement.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid. Je kunt de brochure hier downloaden.

Ook interessant

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak

OPR op uitwisselingsbezoek: leren van elkaar door onderlinge verbinding

Vacature: Orthopedagoog/(school)psycholoog