17 oktober 2019

De Meierij is landelijke inspiratieregio!

Vlak voor de zomer van 2019 heeft de Coalitie Onderwijs Jeugd en Zorg naar aanleiding van het rapport ‘Met Andere Ogen’ van René Peeters een oproep gedaan voor het vinden van 10 inspiratieregio’s. Regio’s met lef én uitvoeringskracht die al in de praktijk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp en als onderdeel van een lerend netwerk Met Andere Ogen samen effectiever willen worden om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. SWV PO de Meierij is door de coalitie uit meer dan 30 aanmeldingen verkozen tot landelijke inspiratieregio.

 

Over het programma Met Andere Ogen

De Coalitie onderwijs-jeugd-zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag “Wat heeft het kind nodig?” middels een gezamenlijk leertraject te beantwoorden. Een beweging om de samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, zodat ontwikkelkansen van kinderen vergroten. Meer preventie en ook oplossingen die ‘het stelsel’ verbeteren. De grote uitdaging is om het kind centraal te stellen en samen te werken om het een sterke basis te geven.

Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met onderwijs-jeugd-zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden en welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?

Samenwerkingsverband PO de Meierij heeft zich, samen met de besturen, acht gemeenten uit de regio, de OPR en kinderopvang aangemeld. Als ambitieuze regio denken we landelijk een voortrekkersrol te hebben o.a. bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, afbouw van het speciaal basisonderwijs, ontwikkeling groepsarrangementen en het stimuleren van tijdelijkheid binnen het speciaal onderwijs. De gemeenten steunen de stevige ambities. Echter lopen we in onze regio bij het realiseren daarvan tegen grenzen aan. We hebben jeugdhulp en gemeenten als partners nodig om verder te ontwikkelen en ook landelijke wetgeving schuurt daar soms nog bij. Met elkaar willen we dit voor onze kinderen aanpakken.

 

Lerend netwerk

Alle inspiratieregio’s maken onderdeel uit van het lerende netwerk Met Andere Ogen.
Voor het gehele netwerk worden de komende periode de volgende activiteiten ontwikkeld:

  • Bijeenkomsten voor alle aandeelhouders;
  • Opzetten van een landelijk digitaal netwerk;
  • Ontwikkelen van een tool box met experts, kennis en kunde;
  • Het delen van opgedane kennis en kunde van de inspiratieregio’s;
  • Community of practice; verdieping op inhoudelijke thema’s met een vaste groep, zoals: hoe organiseren we duurzaam onderwijs-zorgarrangementen en hoe geef je preventie in deze domeinen vorm?

Voor SWV PO de Meierij betekent het krijgen van het podium als inspiratieregio dat de gestarte ontwikkelingen/pilots (proeftuinen, verbinden en inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp binnen de school, versterken van de samenwerking tussen voorschool, kinderopvang, kindcentra en Integrale Vroeghulp/Vliegende Brigade en de groepsarrangementen) landelijk in de schijnwerpers staan en hopelijk structureler vorm gaan krijgen met jeugdhulp. Onze inzet is om waar ontwikkelingen succesvol zijn, deze een structurele plek te geven binnen het gezamenlijke onderwijs-zorglandschap, ook wanneer dit betekent dat we –samen met onze partners nog- flexibeler omgaan met bestaande wet en regelgeving.

Ook interessant

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst: De kracht van leerkracht-leerlingrelatie

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak

OPR op uitwisselingsbezoek: leren van elkaar door onderlinge verbinding

Vacature: Orthopedagoog/(school)psycholoog