20 november 2023

De Meierij tipt: eyeopener op het gebied van inclusie

Het verzorgen van passend onderwijs is een ingewikkelde opgave waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn: bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders. De afgelopen jaren onderzocht Ritie van Rooijen, onderwijskundige en pedagogiekdocent aan Hogeschool Utrecht, de samenwerking en spanningen tussen deze partijen bij de bevordering van sociale inclusie in het regulier basisonderwijs.

Ze voerde gesprekken met 40 kinderen uit groep 7/8, 20 ouders, en 39 leerkrachten van reguliere basisscholen voor openbaar onderwijs. Ook sprak ze met intern begeleiders en schoolleiders en interviewde ze bestuurders die actief zijn in een regionaal samenwerkingsverband. Ritie heeft een rijk beeld geschetst van de diverse niveaus (de klas, de school en het bestuur) die met elkaar samenwerken om ieder kind erbij te laten horen.

Haar proefschrift is een mooie eyeopener en laat goed zien hoe de verschillende betrokkenen zich verhouden tot inclusie. Vooral de kijk van kinderen is verhelderend. Ritie zegt hierover: “Ik had liever nog meer kinderen willen interviewen. Ze zijn goudeerlijk, spontaan en lossen sommige punten op een kind-eigen manier op, waar wij als volwassenen van kunnen leren.”

Ben je ook geïnteresseerd en wil je meer lezen? In het Proefschrift Magazine vind je een korte samenvatting van het onderzoek. Deze is hier te downloaden: Elk kind hoort er bij. Een onderzoek naar het bevorderen van sociale inclusie in het basisonderwijs.

Het volledige proefschrift vind je hier: Spanningsverhoudingen in passend regulier basisonderwijs: samenwerken bij het bevorderen van sociale inclusie van kinderen.

Ook interessant

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak

OPR op uitwisselingsbezoek: leren van elkaar door onderlinge verbinding

Vacature: Orthopedagoog/(school)psycholoog