1 november 2022

“De Regenboog heeft een warm hart”

Buiten klettert de regen tegen de ramen en dwarrelen de herfstbladeren door de lucht. Binnen lachen de jongste leerlingen terwijl ze samen liedjes zingen en werken de oudere kinderen aan hun schoolwerk. Het is rustig en gemoedelijk in de kleine dorpsschool in Nieuwaal. Tegenover me aan tafel zitten Christine, Anita en Mary-Ann om me meer te vertellen over christelijke basisschool de Regenboog.

“Nieuwaal is een klein dorp en dit is een kleine school. Christine en haar team hebben mij blij verrast met hun mindset ten aanzien van inclusief onderwijs. Wij willen als samenwerkingsverband meer en meer gaan werken richting inclusief onderwijs. Wat mij betreft valt en staat dat met de juiste mindset en Christine is hier een heel mooi voorbeeld van.” Het is Mary-Ann van Hoof die direct met de deur in huis valt en uitlegt waarom ze wil dat mensen het verhaal van de Regenboog lezen. Als ondersteuningsmanager Noord bij Samenwerkingsverband PO de Meierij is ze betrokken bij 26 scholen, waaronder de Regenboog.

Een mooi compliment

Met de positieve woorden van Mary-Ann start de maandagochtend goed voor Christine van der Stelt. Ze is locatieleider en intern begeleider van christelijke basisschool de Regenboog en weet goed te vertellen wat aan de basis ligt van die mindset. “We hebben 77 leerlingen en ik vind het belangrijk dat ieder kind er mag zijn. En verschil mag er zijn. Ouders melden hun kind bij ons aan en wij mogen het beste aan het kind geven, het beste wat we kunnen. Ik werk hier nu vier jaar en kan goed mijn eigen ideeën kwijt. Vanaf het begin heb ik veel contact met Mary-Ann en Anita.”

Anita Blatter komt als trajectondersteuner en gedragsspecialist al jaren op de Regenboog. “Ik voel me altijd heel welkom op deze school. Het is echt een open school, waar de leerkrachten vragen stellen. De ene keer willen ze advies en de andere keer vragen ze om even mee te denken en mee te sparren. Je hebt niet overal meteen een oplossing voor dus moet je soms tijd nemen om na te denken of anderen in te schakelen.” Christine vult aan dat de relatie met ouders daarin ook belangrijk is. “De driehoek ouders, kind en school is voor alle kinderen van belang. Ik vind het mooi dat de lijnen op een kleine school kort zijn, ook met ouders. Dat zorgt ervoor dat je veel kunt betekenen voor leerlingen, maar daarvoor heb je dus wel leerkrachten én ouders nodig.” Anita knikt. “Het team van de Regenboog heeft altijd een positieve houding richting ouders. Ze bekijken samen met hen wat de volgende stap moet zijn om verder te komen.”

Het voordeel van een hecht team

Christine bespreekt veel met het team. “We delen heel veel met elkaar. Over het onderwijs, de vakken die we geven en methoden die we gebruiken, maar ook over leerlingen. Als er bijvoorbeeld een aanmelding komt van een leerling waar iets bijzonders mee is, dan deel ik dat eerst in het team. Kunnen wij dit kind een goede plek geven bij ons op school? Soms weet ik zelf het antwoord al, omdat ik weet dat we het kunnen. Toch wil ik dan de betrokkenheid van de collega’s zien.”

Mary-Ann wijst op het voordeel van een kleine school. “Iedereen kent elkaar. Het is natuurlijk een enorme meerwaarde dat alle teamleden zich verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen van de school.” Ook Anita ziet dit in de praktijk terug. “Teamleden weten van elkaar waaraan een leerling werkt. Eén leerling moest bijvoorbeeld leren contact te maken met andere kinderen. Dit weten alle leerkrachten en tijdens het buitenspelen in de pauze, letten ze er allemaal op. Ze zien daardoor ook de groei bij een kind dat niet in de eigen groep zit.”

Christine vertelt dat het soms best zoeken is. “We kunnen ook niet elke oplossing zomaar uit onze mouw schudden. Maar door open te staan voor alle kinderen, komen we een heel eind. En ik heb veel aan het contact met het samenwerkingsverband. Bij Anita en Mary-Ann kan ik altijd met mijn vragen terecht. We hebben op dit moment leerlingen met uiteenlopende problematieken op school. Dit betekent dat we best een aantal leerlingen hebben die begeleiding krijgen van externen. Bijvoorbeeld van Visio voor een leerling die moeite heeft met zien en van Kentalis voor een leerling met een taalontwikkelingsstoornis. We hebben een bijzondere samenwerking met de Mytylschool voor een kind uit het dorp. Die leerling volgt daar onderwijs en komt één dag in de week bij ons op school. Hierdoor heeft deze leerling toch sociale contacten en een plekje in het eigen dorp. Het is mooi dat we daar als school iets in kunnen betekenen.”

 

Gelijke kansen

Mary-Ann vraagt Christine hoe zij dit met haar team kan realiseren. “Wat maakt dat jullie dit kunnen? Wat betekent dit voor het pedagogisch en didactisch handelen?” Christine is even stil en komt dan met een kort antwoord. “Een warm hart. Dat is het. En we bieden veel structuur en duidelijkheid.” Ook nu merkt Anita op dat ze dit in de praktijk terugziet. “Alle mensen die bij de ontwikkeling van een leerling betrokken zijn, zitten regelmatig samen om de tafel. Om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en dezelfde doelen te stellen. Om alle leerlingen gelijke kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen. Dat gebeurt hier. Als een leerling het nodig heeft om een rondje te lopen, dan kan en mag dat. Binnen de structuur, die duidelijk aanwezig is, is er ruimte om dingen anders te doen.”

Als ons gesprek ten einde loopt en de fotograaf op de deur klopt, is het me duidelijk. Christine en het team van de Regenboog verdienen het compliment waar Mary-Ann ons gesprek mee begon.

 

Doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning (thema 1)

In het nieuwe ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband PO de Meierij staan vier thema’s centraal. Het ‘doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau om te komen tot inclusief onderwijs’ is één van de thema’s. De kern van dit thema: we zetten steeds vaker in op ondersteuning binnen de groep, van leerkracht en team, om zo de basis- en extra ondersteuning te verstevigen. Daarbij dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor kinderen binnen een wijk of dorp. Transparantie, flexibiliteit, vertrouwen én het betrekken van ouders zijn hiervoor randvoorwaarden.

In bovenstaand interview vertellen Christine van der Stelt, Anita Blatter en Mary-Ann van Hoof over het doorontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau. De andere praktijkvoorbeelden vind je op deze pagina. Wil je geen verhaal missen? Volg ons dan via LinkedIn.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie