15 juni 2022

Discriminatie van kinderen met een beperking bij toegang tot het basisonderwijs: onderzoeksresultaten

Er zijn wetten die onze gelijkheid beschermen en die discriminatie tegen moeten gaan. Ook in het onderwijs. Maar werken die wetten wel? Dat liet de Eerste Kamer recent onderzoeken. In het onderzoek werd onder andere gekeken naar ‘discriminatie van kinderen met een beperking bij de toegang tot het basisonderwijs’. De onderzoekscommissie sprak hierover o.a. met onze eigen directeur-bestuurder, Guillermo Holman.

De resultaten van het onderzoek zijn nu beschikbaar, inclusief een deelrapport over het onderwijs. We zijn blij dat de input die Guillermo heeft geleverd aan de onderzoekscommissie hier zo duidelijk in terug te vinden is! En dat een van de hoogste politieke organen van Nederland zich heeft laten adviseren door ervaringsdeskundigen.

Hieronder lees je een aantal highlights uit het rapport.

 

Enkele highlights uit het onderzoek

Als kinderen met een beperking gelijke toegang krijgen tot onderwijs, zorgt dat niet automatisch voor meer gelijkheid. Uit ervaringen met inclusief onderwijs in het buitenland blijkt dat voor het voorkomen van discriminatie iets anders nodig is. Zoals het volledig omarmen van diversiteit en een brede kijk op inclusie. Inclusie gaat namelijk niet alleen over handicap, maar ook over (invloeden van) onder andere etniciteit, gender en sociaaleconomische status.

Een ander punt is dat discriminatieproblemen vaak niet herkend worden, omdat professionals vanuit goede bedoelingen hun werk doen. Er wordt niet willens en wetens gediscrimineerd als kinderen met een ondersteuningsbehoefte niet terechtkunnen op een school. Problemen met toegang tot het het reguliere onderwijs lijken eerder samen te hangen met structurele kwesties, zoals het lerarentekort en ongeschikte huisvesting.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er veel verschillen bestaan tussen scholen en regio’s wat betreft voorzieningen voor kinderen met een beperking.

 

Inclusie: ga uit van verschillen

Een terugkerend thema is dat het huidige onderwijssysteem gericht is op de gemiddelde leerling. Leerlingen die ‘niet aan de norm voldoen’ of ‘een afwijkend profiel’ hebben, worden binnen dit systeem snel benaderd als probleem. De oproep is dan ook om meer uit te gaan van verschillen tussen leerlingen. Zoals in een reactie is opgenomen: “We moeten leren waarderen dat er verschillen zijn die ons ‘rijker’ maken. Door samen op te trekken leren we anderen begrijpen en leert de ander jou te begrijpen.”

 

Meer lezen

 

 

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!