9 februari 2022

Discriminatie van kinderen met een beperking bij toegang tot het basisonderwijs

In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet. Daarnaast zijn er specifieke wetten die onze gelijkheid beschermen (bron: College voor de Rechten van de Mens).

 

Onderzoek naar de effectiviteit van wetgeving

Maar zijn die wetten wel effectief? Dat laat de Eerste Kamer onderzoeken door een commissie. De commissie kijkt naar twee dingen: wat zijn de oorzaken tussen dat wat er in de wet is geregeld en dat wat er in de praktijk gebeurt? En: wat zijn daarvoor de oplossingen en wat kan de overheid doen?

 

Onderzoek binnen het onderwijs

Om de mogelijke verbeteringen voor de toekomst te ontdekken, worden 4 domeinen onderzocht waarin discriminatie voorkomt en waarin de overheid een rol kan spelen: arbeidsmarkt, onderwijs, sociale zekerheid en politie. Een van de problemen die in het onderwijs onderzocht wordt is ‘discriminatie van kinderen met een beperking bij toegang tot het basisonderwijs’.

 

SWV PO de Meierij praat mee

Er zijn inmiddels deskundigenbijeenkomsten geweest. Ook wordt onderzocht wat de oorzaak is van de discriminatie en welke interventies er gedaan zijn om discriminatie tegen te gaan of te verminderen. Om een nog beter beeld te krijgen spreekt de onderzoekscommissie ook met deskundigen. Guillermo Holman, directeur-bestuurder van SWV PO de Meierij, is hiervoor uitgenodigd. Hij wordt gevraagd om ervaringen binnen ons samenwerkingsverband te delen en toe te lichten hoe we in onze regio omgaan met wetgeving en beleid. Inclusief onderwijs zal ook ter sprake komen: is dat een oplossing voor problemen die kinderen met een beperking ervaren bij toegang tot het onderwijs? En zit wet- en regelgeving hierbij in de weg?

 

Kijk het gesprek live mee

Het gesprek vindt plaats op 25 februari. Het zal te volgen zijn via livestream. De link naar deze livestream kun je binnenkort terugvinden op deze webpagina van de Eerste Kamer.

Later volgt er ook een verslag, dat we uiteraard ook zullen delen.

 

Oproep

Heb jij zelf ervaring met discriminatie van kinderen met een beperking bij toegang tot het basisonderwijs, specifiek in onze regio? Dan hoort Guillermo dat graag. Je kunt een bericht – anoniem – insturen via dit formulier. We vragen je om je ervaring zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Jouw bijdrage kan helpen bij het gesprek met de onderzoekscommissie maar ook inzichten geven voor verbeteringen in onze dagelijkse praktijk.

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

Inspiratiemiddag symbiose trajecten

Vacature: wij zoeken een orthopedagoog/psycholoog!