10 december 2022

Elke dag positieve verbazing

Binnen de Meierij is het onderwijs volop in beweging. Samen sterk voor meer inclusie: dat is voelbaar en daar zijn we trots op! Na een jaar in de Meierij val ik nog elke dag van de ene positieve verbazing in de andere. Alle scholen binnen de Meierij ontwikkelen zich naar scholen waar kinderen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. De Meierij kenmerkt zich voor mij in twee uitdrukkingen ‘de schouders eronder’ en ‘vele handen maken licht werk’.

 

(Samen) de schouders eronder

Het is voor elke school, bestuur of gemeente altijd de uitdaging om ambities te vertalen naar de praktijk. In onze regio is het handelingsgericht werken een soort van DNA dat ik op veel plekken ervaar. Enkele voorbeelden:

  • De slogan ‘samen sterk voor meer inclusie’ heeft al tot meerdere studiedagen geleid bij onze besturen.
  • Als wij scholen prikkelen om meer te denken in een geclusterd groepsaanbod, in plaats van individuele arrangementen, zijn er al meer dan 20 scholen aan het pionieren.
  • Systemen zijn ook bij ons soms stroperig. Maar als een kind tussen wal en schip raakt zoeken onze scholen, gemeenten, jeugdhulp en onze collega’s naar een oplossing tot deze is gevonden. Een uitdaging, want vingerwijzen ligt soms op de loer, maar we weten steeds weer onze krachten te bundelen.

 

Vele handen maken licht werk

Passend onderwijs, inclusief onderwijs of thuisnabij onderwijs: begrippen die als ze gebruikt worden als containerbegrip of voor een missionaire discussie niet leiden tot energie en actie. In onze regio kijken we voorbij het begrip en gaan we vooral samen aan de slag.

In de Meierij werken onze 110 basisscholen en onze 6 scholen voor speciaal onderwijs met elkaar aan een inclusievere wereld. Een wereld waar meer en meer kinderen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Niet eeuwig discussiëren, maar gewoon doen: dat typeert voor mij de Meierij. We benutten de deskundigheid van duizenden professionals in de scholen, besturen en gemeenten en zo wordt de weg naar een inclusievere wereld gemakkelijker.

Samen sterk voor meer inclusie. Het is niet alleen de titel van ons ondersteuningsplan dat dit jaar tot stand kwam. Het is ook waar we ons volgend jaar en alle jaren daarop voor inzetten.

Hele fijne feestdagen gewenst!

Guillermo Holman
Directeur-bestuurder

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie