11 januari 2022

Excluses, wat uitsluiting doet met mensen

Twee weken bezinning geeft ruimte om net weer eens wat anders te lezen dan de mail, beleidsdocumenten of andere plannen. Deze vakantie stond voor mij het boek ‘Excluses, wat uitsluiting doet met mensen’ van Beno Schraepen op het menu. Dit heeft mij echt geraakt!

We komen uit een systeem dat excludeert (uitsluit) in plaats van includeert. Het samen opgroeien in een inclusieve school is het voorbeeld voor de maatschappij waarin we willen leven. In het verleden hebben we echter bepaald dat we voor meerdere doelgroepen aparte voorzieningen moeten creëren. Het boek doet een oproep aan ons allen om onze eigen mentale modellen aan te passen en te onderzoeken welke volgende stap we kunnen zetten.

Alle excuses om niet te includeren (oftewel: ‘excluses’) worden in dit boek benoemd. Maar op basis van goede onderzoeken en analyses wordt ook geschetst waarom deze belemmeringen ons niet zouden mogen weerhouden. Het boek is geschreven voor de situatie van inclusie in Vlaanderen, maar je kunt het niet lezen zonder de vergelijking te maken met onze eigen praktijk in de Meierij.

 

Ambities voor meer inclusie in onze regio

In ons nieuwe ondersteuningsplan – waar we op dit moment de laatste hand aan leggen – spreken wij ambities uit voor het volgende station voor inclusie in onze regio. In alle bijeenkomsten zijn we geïnspireerd door de ‘Inclusieladders’ die Sardes heeft ontwikkeld en die door Sanne Spiero zijn toegelicht. Op basis hiervan hebben we een ontwikkelingskader gemaakt specifiek voor onze praktijk en de ambities uit ons nieuwe ondersteuningsplan. Dit kunnen we gebruiken als praatplaat in de komende jaren.

 

Tot slot

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd is onze website geheel vernieuwd. Je vindt de nieuwsberichten per regio specifiek: hiervoor kun je op de nieuwspagina de filterfunctie gebruiken. We zullen nieuwsitems steeds vaker tussentijds plaatsen in plaats van op te sparen tot de nieuwsbrief. Zo blijven we actueel en jij goed geïnformeerd!

Guillermo Holman
Directeur-bestuurder

Ook interessant

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst: De kracht van leerkracht-leerlingrelatie

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak

OPR op uitwisselingsbezoek: leren van elkaar door onderlinge verbinding

Vacature: Orthopedagoog/(school)psycholoog