Handleiding OPP

Je vult het Word format in wanneer je een arrangement aanvraagt of een Toelaatbaarheidsverklaring. Het format heeft vier onderdelen.

Hoe werkt het?

Onderdeel A moet altijd ingevuld worden. Dit onderdeel moet getekend worden door de school en de ouders moeten tekenen dat zij het hebben gezien. Wanneer je klaar helemaal bent en het hele format hebt uitgeprint, moet dit onderdeel getekend worden door school en ouders.   

Onderdeel B wordt in principe altijd ingevuld tenzij binnen je ondersteuningseenheid iets anders is afgesproken. Wanneer daar niets is ingevuld wordt het automatisch niet mee uitgeprint.

Onderdeel C wordt altijd ingevuld (tenzij van te voren 100% zeker is dat het aanbieden van dit ontwikkelingsperspectief zal leiden tot een plaatsing op een S(B)O). Ouders moeten instemmen met dit onderdeel. Nadat het format is opgeslagen en geprint, moet de laatste bladzijde van dit onderdeel door ouders en school worden ondertekend.

Onderdeel D wordt ingevuld tijdens het arrangementsgesprek of onmiddellijk nadat het arrangement is goedgekeurd. Blad D kan dan ook getekend worden door de ondersteuningsmanager.  

Nadat je de delen A, B en C hebt ingevuld moet het OPP naar de betreffende ondersteuningseenheid. Deel A moet door ouders zijn ondertekend en bij deel C tekenen ouders ook ten teken dat ze het eens zijn met dit deel. Digitaal ondertekenen gaat niet lukken. Je print het volledige OPP, laat ouders tekenen bij A en C, scant het gehele OPP en verstuurt dit per mail naar de betreffende ondersteuningseenheid. Deel D kan eventueel ter plekke samen worden ingevuld.

In tegenstelling tot het vroegere PFD format sla je dit Word format zelf op, zodat je er (eventueel) later in verder werken kunt. Procedure handtekeningen e.d. blijft gelijk.