27 februari 2024

Inclusief onderwijs in Portugal

Portugal is een inspirerend Europees voorbeeld als het gaat om inclusief onderwijs. Inclusie is onderdeel van hun DNA. Vandaar dat wij samen met Nederland Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW en acht andere samenwerkingsverbanden naar Lissabon reisden.

Samenwerken staat voorop

In Portugal werd in 2008 een radicaal besluit genomen: de scholen voor speciaal onderwijs werden omgevormd tot expertisecentra en het overgrote deel van de leerlingen werd teruggeplaatst in het regulier onderwijs, tezamen met hun docenten.

Het Portugese ministerie van Onderwijs heeft een belangrijke rol bij alle facetten van het onderwijs. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met ouders en geloven ze in de kracht van de gemeenschap.

Hoe dit allemaal vormgegeven is in Portugal en hoe zij inclusie als mindset delen lees je in het artikel ‘Inclusief onderwijs in Portugal‘, gepubliceerd in Platform Naar Inclusiever Onderwijs.

Inspiratie

Het is bijzonder dat we alle nieuwe inzichten met negen samenwerkingsverbanden van voorloperregio’s hebben mogen ervaren en delen. De reis was ontzettend inspirerend en waardevol voor ons samenwerkingsverband.

Ook interessant

Uitnodiging workshop: Dyslexie zorgen, hoe te borgen?

Vacature: Ondersteuningsmanager (1,0 fte)

Jaarplan 2024 gereed