17 juli 2020

Innovatieve projecten van onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp

Binnen regio PO de Meierij wordt door 123 scholen, samen met ouders, kinderopvang, voorschoolse instellingen en jeugdhulppartners hard gewerkt om passend onderwijs en zorg te bieden voor al onze kinderen. Met de afbouw van het SBO is de gezamenlijke ambitie om kansen te creëren voor kinderen binnen reguliere basisscholen. We zijn gestart met onderstaande innovatieve projecten waarin onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp intensief samenwerken om deze ontwikkeling naar thuisnabij passend onderwijs mogelijk te maken.

  1. Het realiseren van een betere professionele verbinding tussen de voorschoolse periode, betrokken jeugdhulp partners en het samenwerkingsverband op weg naar onderwijs: het verbreden van (interprofessionele) teams in de doorgaande lijn door Integrale Vroeghulp samen te laten werken met de Vliegende Brigade, waarbinnen het samenwerkingsverband al een uitvoerende partij is.
  2. De proeftuin wijkgerichte aanpak onderwijs-zorg in het voorliggend veld: het verbreden van (interprofessionele) teams op en binnen de school. Binnen 6 integrale Kindcentra wordt de inzet van de jeugdprofessional (jeugdverpleegkundige en/of schoolmaatschappelijk werker) binnen het zorgteam van de school uitgebreid met 6 uur per week. Vanaf januari 2020 breiden we dit aantal uit met nog eens 3 Kindcentra.
  3. Het verbinden van (gespecialiseerde) jeugdhulpmedewerkers aan het ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband: het verbreden van (interprofessionele) teams op samenwerkingsverbandniveau. Het team binnen de ondersteuningseenheid zuid van het samenwerkingsverband wordt uitgebreid met meer specialistische kennis vanuit jeugdhulp, om te bepalen welke onderwijsondersteuning en zorg integraal aangeboden wordt om snel effect te sorteren. Naast de input van knowhow op wat nodig is, vraagt uitvoering hiervan om direct beschikbare (beschikkingsvrije) inzet van jeugdhulp waar meer specialisme wordt gevraagd binnen een kort tijdbestek. Binnen dit project wordt opvoedingsondersteuning direct en vroegtijdig ingezet vanuit de integrale aanpak.
  4. Doorontwikkelingen groepsarrangementen onderwijs – jeugdhulp: het verbreden van (interprofessionele) teams binnen kindcentra en scholen. Om kinderen meer kansen te bieden in het reguliere onderwijs, maar ook scholen nog beter te ondersteunen,  ontwikkelen we binnen onze regio specifieke en flexibele groepsarrangementen in het reguliere onderwijs. Onder een groepsarrangement verstaan we het tijdelijk en kortdurend clusteren van een aantal leerlingen (vanuit verschillende scholen) met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften.

We zoeken grenzen op, lopen soms aan tegen regelgeving, maar het gezamenlijke doel is dat de vindplaats (school) waar kinderen zijn ook de werkplaats wordt. Als inspiratieregio krijgen we de kans om iedereen te laten zien wat collega’s in het werkveld al hebben bereikt, maar zeker ook wat we nog beter gaan doen in de samenwerking. We zorgen ervoor dat iedere professional vanuit zijn/haar expertise een bijdrage levert aan de best mogelijke ontwikkelingskansen voor onze kinderen.

We zijn met elkaar de Meierij!

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie