Nieuws

Op deze pagina vind je nieuwsberichten van ons samenwerkingsverband en ondersteuningseenheden. Je kunt op een van de regioblokjes klikken om het nieuws uit jouw ondersteuningseenheid te lezen.

Filter op:

Regio

Een goede relatie draagt substantieel bij aan direct werkplezier van docenten maar ook aan betere leerprestaties en het welbevinden van de leerling op school. In deze inspiratiesessie staat de relatie tussen leerkracht en leerling centraal. Vragen die aan bod komen zijn: hoe bouw ik preventief aan relatiekwaliteit? Bij welke leerlingen en leerkrachten is het risico […]

Jonge kinderen kunnen nog onbeperkt groeien. Dat is mooi om te zien en ervaren. Als samenwerkingsverbanden willen wij deze groei stimuleren. We vinden dat alle kinderen goed onderwijs verdienen. Dat elk kind het beste uit zichzelf moet kunnen halen. Daarom zetten wij ons in om álle kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf de start onderwijs te […]

“Het zou mooi zijn als we meer verbinding kunnen creëren tussen verschillende ondersteuningsplanraden. Hierdoor kunnen we een kijkje nemen in de keuken van de ander en leren van elkaar.” Aan het woord is Marianne van Munster, voorzitter van de Ondersteuningsplanraad (OPR). Recent bracht zij, samen met drie OPR-leden een bezoek aan SWV Driegang (PO) in […]

In verband met pensionering van één van onze gedragswetenschappers zoeken wij per 1 augustus 2024, of zo spoedig mogelijk daarna, een   Orthopedagoog/(school)psycholoog (wtf 0,8-1,0 / schaal 11)   Ben je op zoek naar een uitdagende nieuwe baan in een fijn team en neem jij je ervaring en passie mee bij de ondersteuning en begeleiding […]

Niet voor niets zijn we één van de landelijke inspiratieregio’s. Daarom delen we graag hoe we in onze regio krachten bundelen. In ons magazine Samen sterk lees je inspirerende verhalen uit de dagelijkse praktijk. In deze tweede versie van dit magazine hebben we de verhalen uit 2023 verzameld.   Download het magazine   Aan het […]

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan ons jaarplan 2024. Hierin schetsen we realistische doelen welke de weg naar inclusie bevorderen. De doelstellingen voor 2024 zijn onderverdeeld in 5 thema’s: Door ontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau Specialistische voorzieningen/netwerken Professionalisering van de professionals in en rond de school Het […]

‘Een goede start in het vo dankzij een handelingsgerichte overdracht mét leerling en ouders.’ Dat was de titel van de lezing die Noëlle Pameijer, kinder- en jeugdpsycholoog bij SWV PO Unita en stichting Elan, heeft gegeven tijdens deze (extra) jaarlijkse PO-VO-ontmoeting. Deze middag gingen leerkrachten, intern begeleiders en directieleden uit het po met mentoren, ondersteuningscoördinatoren […]

Portugal is een inspirerend Europees voorbeeld als het gaat om inclusief onderwijs. Inclusie is onderdeel van hun DNA. Vandaar dat wij samen met Nederland Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW en acht andere samenwerkingsverbanden naar Lissabon reisden.   Samenwerken staat voorop In Portugal werd in 2008 een radicaal besluit […]

De Leerlingen van Mytylschool Gabriël in ’s-Hertogenbosch hebben net middagpauze gehad als leerlingen van basisscholen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving hun school binnendruppelen. Al snel is het gezellig druk in de centrale hal waar directeur-bestuurder Bas de kinderen ontvangt. “Welkom bij ons op school. En welkom bij deze bijeenkomst van de commissie Inclusie van het Bossche […]

Hoe kan een sterke basishouding, kennis over gezonde relaties en zelfkennis bijdragen aan de ontwikkeling, veerkracht en het zelfbeeld van leerlingen? Als je bij onze inspiratiebijeenkomst was, weet je het antwoord! Was je er niet bij, dan lees je het in deze terugblik. Waarom je als leraar zo belangrijk bent voor kinderen en wat je […]

Meer berichten laden