Voorbeelden uit de praktijk

SWV PO de Meierij is een van de landelijke inspiratieregio’s. Dat betekent dat we met lef en uitvoeringskracht betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. We vinden het belangrijk om goede voorbeelden uit de praktijk te delen om zo andere professionals en regio’s te inspireren.

Heb jij ook een mooi praktijkvoorbeeld rondom passend onderwijs, inclusief onderwijs of de samenwerking met partners? Stuur ons dan een bericht zodat we contact met je kunnen opnemen voor een interview en/of je goede voorbeeld kunnen delen.

Filter op:

Praktijkvoorbeelden

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst: De kracht van leerkracht-leerlingrelatie

Samen sterk: magazine vol inspiratie!

Het Bossche Kinderparlement bezoekt Mytylschool Gabriël: “We willen dat elk kind vrienden in de wijk kan hebben”

“Leerkracht Auke ziet Leerkracht Leerling Interactie Coaching (LLInC) als een investering waar ze nog jaren profijt van heeft”

“Benjamin volgde samen met zijn ouders de Impulsklas en leerde dat hij er mag zijn zoals hij is”

“Leerkrachten en leerlingen van basisschool Dr. Landman profiteren van workshop handelingsgericht werken”

“Basisschool Het Rondeel wil met co-teaching álle kinderen thuisnabij onderwijs bieden”

“Zuiderbos en Ons Buiten bieden kinderen een plek waar ze weer tot ontwikkeling kunnen komen”

Routekaart naar inclusie OC en W sluit aan op onze ambitie ‘Samen sterk voor meer inclusie’ (Blog)

“Unieke samenwerking in kindcentrum Meerlaer verruimt de blik van kinderen”

“Het bieden van een veilige haven aan kinderen van asielzoekers is de kern van ons werk”

Elke dag positieve verbazing

De Parel biedt leerlingen extra aanbod met ateliers

Franciscusschool start succesvolle pilot inclusief onderwijs voor leerlingen in groep 3

“De Regenboog heeft een warm hart”

“We kijken naar de mogelijkheden van leerlingen in plaats van naar de onmogelijkheden”

De Bogerd versterkt de eigen kennis en vaardigheden en zet de onderwijsbehoefte van het kind centraal

Samenwerken tussen onderwijs en zorg vanuit een gedeelde visie

“Transactionele Analyse: Ik ben ok, jij bent ok”

“De Hobbit heeft een open houding en denkt in kansen”

Samenwerken aan weerbaarheid met het WiSH project

Excluses, wat uitsluiting doet met mensen

Dagboek van een juf en best practice uit Roosendaal

Ouderverhaal: “De schoolmaatschappelijk werker is een bekende van school en zij dwingt niet”

Ouderverhaal: “Die persoonlijke aandacht doet goed, onze zoon voelt zich gezien”

Ontwikkelagenda de Meierij: naar inclusiever onderwijs

Samenwerking onderwijs-zorg leidt tot 1 kind, 1 plan

Pilot Jeugdhulp en Onderwijs Samen: de ervaringen van Anouk

“Trots op wat we bereikt hebben”

Onderwijszorgmedewerker in het primair onderwijs (proeftuin Zaltbommel)

Innovatieve projecten van onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp

De Meierij is landelijke inspiratieregio!