19 april 2023

Inspiratiebijeenkomst 31 mei 2023

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is belangrijk. Het is goed voor kinderen, leraren en ouders en kan bijdragen aan inclusiever onderwijs. Opbouwend samenwerken en communiceren vraagt om een gemeenschappelijk kader met concrete handvatten voor scholen, ouders én leerlingen: wat zeg je, wat vraag je, waarom en hoe?

In deze lezing van Noëlle Pameijer (kinder- en jeugdpsycholoog en grondlegger van de handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht werken) komen de volgende thema’s aan bod: wat is ouderbetrokkenheid, waarom is het zo belangrijk en hoe kan het bijdragen aan goed onderwijs? Hoe betrekken we leerlingen hierbij? Welke praktische richtlijnen en visuals geven zowel professionals als ouders en leerlingen houvast? En hoe kunnen we vanuit het onderwijs minder focus op labels leggen? Het kader van de lezing is ‘Handelingsgericht werken’ (HGW, samenwerken aan schoolsucces) en ‘Met plezier naar school’ (HGW voor ouders).

De bijeenkomst vindt plaats op 31 mei 2023 van 15.00 tot 17.00 uur in Perron3 te Rosmalen.

 

Meer informatie en de link om je aan te melden vind je in deze uitnodiging.

 

De inspiratiebijeenkomsten van SWV PO de Meierij zijn bedoeld om inspiratie te delen, collega’s te ontmoeten en te leren van en met elkaar. Zo dragen ze bij aan het speerpunt ‘professionalisering’ uit ons ondersteuningsplan. We hopen dat je erbij bent! Deelname is kosteloos.

Ook interessant

Inspiratiebijeenkomst ‘De inclusieve leerkracht is de toekomst van onze kinderen’

Jaarverslag 2022

Uitnodiging: PO-VO overdracht: ontmoet je collega’s en laat je inspireren!