28 september 2023

Inspiratiebijeenkomst ‘De inclusieve leerkracht is de toekomst van onze kinderen’

In heel Europa zetten landen stappen richting inclusief onderwijs, ook Nederland. Op termijn moeten alle leerlingen kwalitatief onderwijs in hun eigen omgeving krijgen, samen met leeftijdsgenoten. Passend onderwijs is daarin een belangrijke stap, maar inclusief onderwijs is meer dan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften opnemen in een reguliere klas.

Op 27 september was er de eerste inspiratiebijeenkomst met Emiel van Doorn (de drijvende kracht achter ‘mediërend leren’ en grondlegger van StiBCO) over inclusief onderwijs.

 

Leren en ontwikkelen doe je samen!

Emiel daagde de aanwezigen uit om kritisch naar ons onderwijssysteem te kijken en hierbij vooral na te denken over het effect van samen leren. Op de weg naar inclusief onderwijs speelt mediërend leren een centrale rol. Ook de leerkracht heeft hierin een belangrijke positie. Hij kijkt niet naar beperkingen van het kind, maar focust op wat een kind al kan. Leren en ontwikkelen doe je immers samen!

Bij mediërend leren spreken we niet over achterstanden of voorsprong, omdat we met die termen normeren en voorbij gaan aan de eigenheid en ontwikkelkracht van ieder kind. In plaats daarvan laten we ieder kind groeien doordat we de unieke eigenheid en potentie van elk kind erkennen.

Tot slot weet een kind zelf vaak prima wat het nodig heeft, maar we vergeten het te vragen! Het leer- en hoorrecht van een kind zorgt ervoor dat alle kinderen goed onderwijs krijgen, dat ze kunnen zeggen wat ze denken en dat niemand wordt buitengesloten. Het is een belangrijk recht dat ons helpt op de weg naar inclusief onderwijs.

 

Tot in de vezels geraakt

Waarom geven wij in Nederland 1800 uren meer les in 8 jaren basisonderwijs dan in andere landen? Waarom ervaren wij de meeste werkdruk? Wat doen wij verkeerd? De antwoorden liggen in de ontwikkelingspsychologie en de kunst van het schrappen. Onderwijs is geen doel op zich. Onderwijs is een middel om tot groei, ontwikkeling en leren te komen. Na deze bijeenkomst voelden alle aanwezigen dat inclusief onderwijs de juiste weg is. Zij waren tot in de vezels geraakt door de bijdrage van Emiel en overtuigd om de weg naar inclusie in te slaan.

 

Ook interessant

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak

OPR op uitwisselingsbezoek: leren van elkaar door onderlinge verbinding

Vacature: Orthopedagoog/(school)psycholoog