1 juni 2023

Inspiratiebijeenkomst ‘Met plezier naar school: leraren, ouders en leerlingen trekken samen op!’

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs is belangrijk. Het is goed voor kinderen, leraren en ouders en kan bijdragen aan inclusiever onderwijs. Opbouwend samenwerken en communiceren vraagt om een gemeenschappelijk kader met concrete handvatten voor scholen, ouders én leerlingen: wat zeg je, wat vraag je, waarom en hoe?

Op 31 mei was er een inspiratiebijeenkomst die opende met de lezing van Noëlle Pameijer (kinder- en jeugdpsycholoog en grondlegger van de handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht werken).

 

Ouderbetrokkenheid: wat, waarom en hoe?

Een zaal vol met betrokken collega’s luistert naar een boeiend verhaal van Noëlle Pameijer over de samenwerking en betrokkenheid van ouders bij school. Over balend en stralend leren, het ‘gouden mailtje’ en het luisteren naar kind en ouder.

Ouderbetrokkenheid is belangrijk in de ontwikkeling van het kind. School en ouders hebben namelijk een gemeenschappelijk belang: het welzijn van het kind. Wat heeft deze leerling in deze situatie nodig om een bepaald doel te bereiken? Welke aanpak is daarvoor het beste? Noëlle gaf in haar lezing vol praktijkvoorbeelden verschillende tips en tops om de samenwerking tussen schoolteams, leerlingen, ouders en ondersteuners te verbeteren.

Hoe meer de ouders betrokken zijn, hoe tevredener zij zijn. Leerkrachten hebben meer werkplezier en de kinderen profiteren het meest van een hoge ouderbetrokkenheid: zij verzuimen minder, hebben minder gedragsproblemen, de leerprestaties verbeteren en zij gaan met plezier naar school!

 

Mooie inzichten

Wat doe je als leerkracht al om ouders meer te betrekken? Bij het uitwisselen van ervaringen werden mooie inzichten verworven:

  • Taal doet ertoe en heeft impact hoe een kind gezien wordt.
  • Begin een oudergesprek standaard met twee aardige woorden. Dan heb je aandacht en een open start.
  • Om te weten wat kinderen nodig hebben, is geen label nodig.
  • Maar vooral: sta naast ouders, denk mee en geef positieve feedback. Je hebt hetzelfde doel, namelijk dat het goed gaat met het kind!

 

Downloads

Het was een leerzame en inspirerende bijeenkomst vol praktijkvoorbeelden en praktische tips. De uitspraak uit de zaal “Dit had het hele team moeten horen!” laat zien dat de aanwezigen enthousiast waren en de inzet van een bevlogen Noëlle waardeerden. Hieronder kun je de informatie van deze inspiratie downloaden. Meer informatie vind je op de website van Noëlle Pameijer. 

 

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!