12 mei 2023

Inspiratiemiddag symbiose trajecten

Bij symbiose trajecten krijgen kinderen deels onderwijs binnen de eigen basisschool(groep) en deels binnen (een groep van) het speciaal onderwijs. Binnen SWV PO de Meierij hebben zo’n 12 scholen de afgelopen jaren gewerkt met symbiose trajecten in samenwerking met SO Mytylschool Gabriël; sommige scholen doen dat nog steeds. Het is een mooi voorbeeld van verbinding en uitwisseling tussen regulier en speciaal onderwijs. Daarmee passen symbiose trajecten goed bij het toewerken naar inclusief onderwijs, waarbij alle kinderen samen naar school gaan.

Op 11 mei was er een symbiose inspiratiemiddag waarbij zo’n 20 directeuren en bestuurders ervaringen uitwisselden met elkaar: wat waren succesfactoren en struikelblokken bij symbiose trajecten?

 

Succesfactoren

Als succesfactoren werd benoemd hoe waardevol het is dat kinderen er echt bíj horen, als zij symbiose onderwijs krijgen. Zowel op de reguliere school waar ze dan (deels) naartoe gaan als in de wijk, want spelen met buurtkinderen is veel vanzelfsprekender als je naar dezelfde school gaat. Een belangrijke voorwaarde is voortdurende en goede afstemming tussen reguliere school, speciaal onderwijs én ouders.

Een van de IB’ers vertelde: “Ik kreeg tranen in mijn ogen toen we het nieuwe schoolgebouw openden. De leerkracht liep voorop met de rolstoel en de rest van de klas. De leerling hoort er helemaal bij! Op de dagen dat hij er niet is wordt zijn traktatie zelfs bewaard.”

 

Struikelblokken

Als struikelblok werd benoemd dat het regelen van zorg in het primair onderwijs een nieuw terrein kan zijn, dit vraagt tijd. Maar met de inclusieve mindset mag dat nooit een belemmering zijn. Dus van ‘We hebben geen ruimte’ naar het letterlijk wegnemen van drempels.

 

Het vervolg

Mooie uitkomst dat er een werkgroep is gevormd met schoolleiders, IB’ers en met de buren van SWV 30 06 en SWV Langstraat, Heusden, Altena. Volgend schooljaar zullen we meer van deze bijeenkomsten organiseren.

Een ander mooi voorbeeld van symbiose en samenwerking is het verhaal van KC Meerlaer. Je leest het hier: https://www.demeierij-po.nl/unieke-samenwerking-in-kindcentrum-meerlaer-verruimt-de-blik-van-kinderen/

 

 

 

Ook interessant

Onze peuters en kleuters in beweging – op weg naar een integrale aanpak

OPR op uitwisselingsbezoek: leren van elkaar door onderlinge verbinding

Vacature: Orthopedagoog/(school)psycholoog