18 maart 2024

Jaarplan 2024 gereed

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan ons jaarplan 2024. Hierin schetsen we realistische doelen welke de weg naar inclusie bevorderen. De doelstellingen voor 2024 zijn onderverdeeld in 5 thema’s:

  1. Door ontwikkelen van basis- en extra ondersteuning op kind-, ouder- en schoolniveau
  2. Specialistische voorzieningen/netwerken
  3. Professionalisering van de professionals in en rond de school
  4. Het samenwerkingsverband als moderne netwerkorganisatie: partners voor inclusie
  5. Het huis op orde: Organisatiedoelstellingen

De geformuleerde doelstellingen volgen uit de kernthema’s van ons huidige Ondersteuningsplan 2022-2026. In het jaarplan maken we onderscheid tussen de doelen die horen bij ‘samen sterk voor meer inclusie’ (thema 1 tot en met 4) en de organisatieontwikkelingen die horen bij het ‘huis op orde’ (thema 5).

Bekijk hier het jaarplan 2024.

Ook interessant

Uitnodiging workshop: Dyslexie zorgen, hoe te borgen?

Vacature: Ondersteuningsmanager (1,0 fte)

Terugblik PO-VO lezing 4 maart: handelingsgerichte overdracht