10 juni 2022

Jeugdzorg, waar gaat dit heen?

Binnen SWV PO de Meierij organiseren we elk schooljaar drie besturenmiddagen. Deze zijn bedoeld om te inspireren en met elkaar in gesprek te gaan over wat er nodig is op de weg naar inclusie: wat gebeurt er in ons land en wat betekent dat onze regio? Het zijn waardevolle ontmoetingen die nodig zijn om onze doelen te bereiken. De besturen nemen de inzichten mee naar hun eigen scholen.

Tijdens de bijeenkomst van 7 juni was Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, te gast. Hij ging met ons in gesprek over de trends die we zien in de jeugdzorg. Zo worden er steeds meer en vooral langlopende individuele arrangementen geboden, zowel landelijk als binnen ons samenwerkingsverband. Een zorgelijke ontwikkeling, eentje die ook niet past bij ons doel: meer inclusie.

Tekst gaat door onder foto’s

Binnen de Meierij willen we ervoor zorgen dat de leerkracht door de basisteams jeugdhulp ondersteund wordt. Niet door een extra hulpverlener in huis te halen die het kind op een wachtlijst plaatst, maar door meer preventief samen te werken. Door normaliseren in plaats van te diagnosticeren.

De schoolbestuurders spraken uit dat we echt minder moeten labelen, hoewel we dat allemaal toch doen. Dat vraagt om verandering en een andere mindset van ons allemaal. Door beter te observeren wat het waarneembare gedrag is en welke ondersteuningsbehoefte centraal staat.

Het thema heeft veel aandacht in de nieuwe ondersteuningsplanperiode. Via de website houden we je op de hoogte.

Ook interessant

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst: Samenwerking 1 + 1 = 3

Inclusief onderwijs in Portugal

Het Bossche Kinderparlement bezoekt Mytylschool Gabriël: “We willen dat elk kind vrienden in de wijk kan hebben”