27 november 2023

“Leerkracht Auke ziet Leerkracht Leerling Interactie Coaching (LLInC) als een investering waar ze nog jaren profijt van heeft”

De leerkracht doet ertoe. Juist daarom is Debby zo positief over LLInC. Ze vertelt enthousiast over de interventie die inzicht geeft in het leerkrachthandelen en de leerkracht aanzet tot zelfreflectie. “We richten ons met deze coaching echt op de leerkracht. Door inzicht te geven in het handelen, versterken we onder andere zijn of haar competentiegevoel.”

Debby Roefs is orthopedagoog bij samenwerkingsverband PO de Meierij en geschoold om leerkrachten via de LLInC-benadering te begeleiden. “Een collega orthopedagoog signaleerde bij Auke een hulpvraag. Ze overwoog deze vorm van coaching in te zetten, maar is er zelf niet voor geschoold. Ik had de interventie al vaker gedaan en daarom vroeg ze mij om met Auke in gesprek te gaan.”

 

 

Hulpvraag over een leerling

Auke Roefs werkt als leerkracht bij kindcentrum De Kwartiermaker. “Debby en ik hebben elkaar inderdaad leren kennen toen ik een hulpvraag had over een leerling. Ik vond het lastig om deze leerling op een goede manier te begeleiden zonder de andere leerlingen tekort te doen. Toen LLInC op mijn pad kwam, dacht ik: dit ga ik doen.”

Debby weet helder uit te leggen wat LLInC inhoudt. “Het is een interventie die bestaat uit twee gesprekken met de leerkracht. De een-op-eengesprekken vinden plaats op de school waar de leerkracht werkt. Ze gaan over de relatie tussen leerkracht en leerling. In de gesprekken willen we aanzetten tot relatiegerichte reflectie. Met als doel de leerkracht te laten nadenken over zijn of haar handelen. Hoe hebben de emoties en het gevoel van de leerkracht invloed op het handelen en indirect op de relatie? Dat onderscheidt LLInC ook van andere interventies die zich vaak enkel op het pedagogisch handelen richten. Met LLInC willen we de diepere laag van emoties en gevoel raken en de leerkracht daar inzicht in geven.”

Op de vraag of de interventie zich enkel op de leerkracht richt, heeft Debby een duidelijk antwoord. “Ja. We spreken alleen met de leerkracht, niet met de leerling. We willen de gesprekken zo objectief mogelijk voeren.”

Spannend om te starten

Auke vond het in eerste instantie best spannend om met de interventie te starten. “Het begon natuurlijk met een hulpvraag van mij. Ik vond het spannend omdat je in de gesprekken veel van jezelf moet laten zien. Dat gevoel verdween binnen een paar minuten. Het is hard werken, want de vragen die Debby stelde, krijg je niet elke dag. Maar ze luisterde goed en oordeelde niet en daardoor voelde ik me snel veilig. Dat is belangrijk omdat je je anders niet blootgeeft en dat is nodig om de interventie te laten slagen.”

Versterken van competentiegevoel

Debby vraagt aan Auke of LLInC haar meer inzicht heeft gegeven in haar handelen als leerkracht. “Jazeker. Ik denk er nog wekelijks aan, want het komt echt ‘binnen’. Het gaat om wie jij bent als professional en komt daarmee dicht bij je professionele identiteit. Het is een goede reflectie op je eigen handelen. Bij mij bleek dat ik vaak al goed handelde in de relatie met de leerling. Dat inzicht gaf me zelfvertrouwen.”

Debby knikt bevestigend. “Ja, dat was zo. Ik weet nog goed dat ik jou in het tweede gesprek een terugkoppeling gaf. Die was positief, net als je relatieprofiel en dat vond je mooi om te horen. Het relatieprofiel focust op pedagogische aspecten en gevoelsaspecten en jij realiseerde je wat je kon veranderen om de relatie met die leerling nog verder te verbeteren. Daarin heb ik je geen advies gegeven. Je hebt dat zelf uit de gesprekken opgepikt.” Auke vult Debby aan. “En omdat het uit mezelf kwam, werkt het. Als je zelf bruikbare oplossingen verzint die goed bij je passen, kun je ze breder en ook voor andere leerlingen inzetten.”

Dat laatste vindt Debby heel mooi om te horen. “We hebben in de gesprekken specifiek ingezoomd op jouw relatie met die ene leerling. Maar jij hebt er iets uitgehaald voor je handelen wat je breder kunt toepassen. Daar gaat het uiteindelijk om. We willen de leerkracht versterken. En leerlingen profiteren ook als de relatie met de leerkracht goed is. Een leerling gaat dan met meer plezier naar school en het heeft een positief effect op prestaties. Voor veel hulpvragen die scholen bij ons neerleggen, kan LLInC passend zijn. Ik hoop dat we het voor veel meer leerkrachten kunnen gaan inzetten.” Hier is Auke het helemaal mee eens. “Het is een hele goede investering, waar je als leerkracht nog jaren plezier van hebt.”

In de folder ‘LLInC Leerkracht Leerling Interactie Coaching’ lees je meer over de interventie.

Thema: LLInc: Leerkracht Leerling Interactie Coaching

In gesprek met Auke Roefs en Debby Roefs over LLInC: Leerkracht Leerling Interactie Coaching.

In bovenstaand interview vertellen Auke en Debby over dit thema. Andere praktijkvoorbeelden over diverse thema’s vind je op deze pagina. Wil je geen verhaal missen? Volg ons dan via LinkedIn.

Tekst: Marleen Ceelen in opdracht van Zuiver C

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

“Praktijkschool de Rijzert staat open voor leerlingen van Hub Noord-Brabant en wil hen écht een kans geven”

Terugblik inspiratiebijeenkomst 29 mei: De kracht van de leerkracht-leerling relatie