17 april 2023

“Maak kennis met twee gezichten achter de ondersteuningsplanraad”

Marianne en Noortje vinden communicatie en verbinding het allerbelangrijkst. “Alles valt of staat met communicatie en de kracht zit hem echt in de verbinding. In communicatie, door de juiste partijen te verbinden én door kritische vragen te blijven stellen, laten we als samenwerkingsverband onze meerwaarde zien.” Met veel passie zetten ze zich in voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband PO de Meierij.

“De ondersteuningsplanraad is een ‘critical friend’ voor het samenwerkingsverband. Dat zie ik als onze belangrijkste taak. We luisteren, evalueren, stellen kritische vragen en dagen soms uit om dingen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Het is Noortje Posthuma die kort en bondig vertelt wat de OPR is en doet. Noortje is intern begeleider bij Kindcentrum De Hobbit en ruim zes jaar actief voor de OPR.

 

Vorm van medezeggenschap

“Ik ben kritisch over de naam ondersteuningsplanraad. Het woord ondersteuningsplanraad is niet uitnodigend en te onduidelijk. De afkorting OPR werkt ook niet lekker. En het duidt niet wat het is en waar het om gaat. De OPR is een vorm van medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. De raad bestaat uit ouders en leerkrachten van alle aangesloten scholen binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband. Dat moeten we aan veel mensen uitleggen.” Marianne van Munster is sinds januari 2022 betrokken bij de OPR en vult de uitleg van Noortje aan. “Toen Noortje mij vroeg ouderlid te worden, was ik niet bekend met de OPR. Ik denk dat we meer mensen kunnen enthousiasmeren voor de OPR door duidelijker te vertellen wat we doen en wat onze rol is binnen het samenwerkingsverband.”

Noortje beaamt dit en vertelt dat ze niet begrijpt dat de ondersteuningsplanraad onder ouders en personeel zo weinig leeft. “Het gaat om inspraak over het onderwijs van jouw kind. Ik zou verwachten dat dat ouders aanspreekt. En ik vind het ontzettend jammer dat er niet meer personeelsleden zijn die meedenken. Het samenwerkingsverband maakt veel plannen. Die plannen moet jij uitvoeren, op jouw school of in jouw klas. Ik snap niet dat niet meer mensen daar een stem in willen hebben.” Marianne herkent dit. “Hoe meer ouders en personeelsleden hun stem willen laten horen als ‘critical friend’, hoe fijner dat is want dan ontstaat het gevoel dat we het ‘samen’ doen.”

 

Mensen enthousiasmeren en persoonlijke drijfveren

Het is duidelijk dat Marianne en Noortje meer mensen willen enthousiasmeren om actief te worden voor de ondersteuningsplanraad. Om dat doel te bereiken, vertellen ze wat hen persoonlijk drijft om lid te zijn van de OPR. Noortje vertelt als eerste wat haar drijft. “Ik ben lid van de OPR omdat ik graag meedenk in het uitzetten van de lijnen. Op die manier ben ik aan de voorkant actief betrokken bij de plannen, heb ik meegedacht en mijn invloed aangewend. Ik vind inclusief onderwijs héél belangrijk. Ik vind dat het iets moet zijn voor álle kinderen van 0 tot 14 jaar. Het behouden van de basiskwaliteit is essentieel voor inclusief onderwijs. De basisondersteuning die er al is, wil je goed houden. Inclusief onderwijs gaat niet alleen over dat groepje kinderen dat bij het reguliere onderwijs moet gaan horen. Het gaat over alle kinderen en dus over iedere ouder en iedere onderwijsprofessional. We willen zorgen dat iedereen met plezier werkt en dat alle kinderen een fijne basisschooltijd hebben met een goede basiskwaliteit.”

Marianne herkent dit en vertelt over haar persoonlijke drijfveer. “Ik vind onderwijs en inclusief denken enorm relevant en voel een enorme drive om hiermee bezig te zijn. Ik vind het belangrijk dat kinderen gelijke kansen krijgen binnen het basisonderwijs. Ik lever daar mijn bijdrage aan door me aan het samenwerkingsverband te verbinden en die ‘critical friend’ te zijn ten aanzien van de plannen en doelen.” Ook ziet Marianne een rol voor zichzelf in het creëren van voldoende draagvlak. Het samenwerkingsverband bestaat uit 23 schoolbesturen voor primair onderwijs. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor passend onderwijs en ondersteuning aan ruim 27.000 kinderen. “We vertegenwoordigen met de OPR alle personeelsleden en ouders van alle kinderen in onze regio. Er ligt een ambitieus plan. Met de nodige uitdagingen en dillema’s.”

 

Het belang van medezeggenschap

Het is duidelijk dat Marianne en Noortje zich vol passie inzetten voor de ondersteuningsplanraad en de doelen van het samenwerkingsverband. Marianne vertelt dat ze binnenkort in gesprek gaat met directeur-bestuurder Guillermo Holman. “Mijn lidmaatschap heeft een bepaalde houdbaarheid. Als ik over twee jaar geen kinderen meer op de basisschool heb, stopt automatisch mijn lidmaatschap. Ik vind dat jammer, want al mijn opgedane kennis en kunde gaan dan verloren. Daarom ga ik binnenkort in gesprek met Guillermo. Om samen te kijken of ik me dan op een andere kan gaan inzetten, juist omdat ik dit zo relevant vind.”

Noortje is benieuwd naar de uitkomst van dat gesprek en vertelt hoe fijn het is dat Guillermo de inzet van de OPR-leden waardeert. “Bij elke vergadering is hij samen met iemand anders van het samenwerkingsverband aanwezig. Ze luisteren echt naar ons. Ik voel me altijd gehoord en gewaardeerd.” Marianne beaamt dit. “Het is voelbaar dat zij het belang van inspraak en medezeggenschap erg uitdragen. Dat is een groot goed.” Terwijl ze deze woorden uitspreken, concluderen ze dat dit ‘groot goed’ ook alles te maken heeft met communicatie en verbinding. En dat het daar uiteindelijk allemaal om draait. Terugkijkend naar het begin van dit gesprek is de cirkel rond.

Ben je enthousiast na het lezen van dit artikel?

Bekijk onze film om ons nog beter te leren kennen.

Denk je dat de OPR iets voor jou is?

Stuur dan een e-mail met je gegevens naar opr@demeierij-po.nl

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad vormt het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. In de ondersteuningsplanraad praten ouders en onderwijsprofessionals mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag. Het is de wettelijke taak van de ondersteuningsplanraad om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De bestuurder van het samenwerkingsverband heeft zo’n 5 tot 6 keer per jaar overleg met de ondersteuningsplanraad. Dan bespreken ze bijvoorbeeld hoe middelen ingezet worden en wat actuele ontwikkelingen zijn. In de OPR zitten op dit moment 6 ouders en personeelsleden van scholen uit het werkgebied van het samenwerkingsverband.

In bovenstaand interview In gesprek met Marianne van Munster en Noortje Posthuma over de ondersteuningsplanraad. Meer informatie lees je op de pagina van de ondersteuningsplanraad. Wil je geen nieuwsbericht missen? Volg ons dan via LinkedIn.

Tekst: Marleen Ceelen in opdracht van Zuiver C

Ook interessant

Janneke van den Wollenberg versterkt managementteam van SWV PO de Meierij

Transitie naar één Meierij: samen sterk voor meer inclusie

De ondersteuningsplanraad zoekt jou!