6 oktober 2021

Nieuwe directeur-bestuurder

Vanaf 1 november 2021 is Guillermo Holman directeur-bestuurder van SWV PO de Meierij.

Guillermo was afgelopen anderhalf jaar de onafhankelijk voorzitter van het toezichthoudend bestuur. Hij heeft veel kennis van en een groot netwerk in onderwijs en zorg, op regionaal en landelijk niveau. Dit maakt Guillermo een directeur-bestuurder waar ons samenwerkingsverband de ingezette koers mee kan vasthouden en doorontwikkelen. Hieronder stelt hij zich kort voor.

“Welkom Meierij! Per 1 november zal ik Bas Wesseldijk opvolgen als directeur-bestuurder. Ik wil hem ten eerste bedanken voor zijn inzet voor alle kinderen in de regio en de mooie resultaten die hij heeft bereikt.
In mijn werk heb ik altijd publieke waarde toegevoegd, als leerkracht, directeur, beleidsadviseur en interim-bestuurder. De verantwoordelijkheid nam toe van 30 leerlingen in een klas, naar 355 gemeenten van Nederland en tenslotte naar een regio met 14.000 leerlingen. In de komende maanden staan we voor de uitdaging om te komen tot een ondersteuningsplan. Ik zie ernaar uit hoe we aan onze nieuw ambities vorm gaan geven met elkaar. Daarnaast zie ik uit naar een nadere persoonlijke kennismaking!”

In oktober zal Bas Wesseldijk nog twee dagen per week actief zijn voor samenwerkingsverband De Meierij. Wij zijn blij dat Guillermo Holman in oktober al grotendeels kan aansluiten bij de bijeenkomsten voor het nieuwe ondersteuningsplan.

Ook interessant

Vertrek directeur-bestuurder

Veelgestelde vragen over de zorgplicht

Nieuwe website!