10 december 2022

Nieuws van het dyslexieteam – december 2022

In onderstaand nieuwsbericht lees je berichten van het dyslexieteam.

 

Cito Leerling in Beeld

Het dyslexieteam heeft meerdere vragen ontvangen over het nieuwe leerlingvolgsysteem vanuit Cito: Leerling in Beeld. Cito heeft aangegeven informatie hierover én over het werken met DMT/AVI versie 2018 op te nemen in de nieuwsbrief van november 2022. Hopelijk geeft dit antwoord op jullie vragen. Zo niet, neem dan contact op met het dyslexieteam.

 

Belangrijke aandachtpunten bij aanvraagformulieren en na een beschikking

  • Op het aanvraagformulier beschikking staat aangegeven welke aanbieder ouders kiezen voor het te verrichten onderzoek en de eventueel aansluitende behandeling. Bij de screening constateert het dyslexieteam dat de aanbieder soms niet staat ingevuld. Dit levert extra vertraging op bij de afgifte van de beschikking (de aanbieder moet bekend zijn), maar ook extra werk voor het dyslexieteam en de school ná de aanvraag. Ons verzoek aan scholen is dan ook om te checken of de aanbieder is ingevuld. Dit geldt vooral voor de scholen in de eenheden midden en zuid.
  • Wanneer eenmaal een beschikking is afgegeven (scholen ontvangen hierover een bericht in Ldos), worden scholen verzocht ouders te wijzen op het aanmelden bij de aanbieder van hun keuze. In de praktijk wordt dit aanmelden wel eens vergeten. Onderzoek en behandeling lopen daarmee vertraging op, ten nadele van het kind.
  • Een ander praktisch verzoek is om het ondertekenen van het aanvraagformulier voor screening van een ED-dossier door de directeur te laten uitvoeren.

 

Vragen? Schakel het dyslexieteam in!

Het dyslexieteam is er voor consultatie en advies, maar is ook beschikbaar om aan te sluiten bij een ib-netwerk of teamoverleg als er uitleg nodig is of vragen zijn over ED en de te bieden ondersteuning. Wanneer dezelfde vragen steeds terugkomen, is het mogelijk om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren of scholen samen te brengen voor uitwisseling. Heb je vragen of wensen, neem contact op met dyslexieteam@demeierij-po.nl

 

Meer informatie

Meer informatie over het dyslexieteam vind je op deze pagina. Bij vragen kun je ons altijd mailen of bellen!

Ook interessant

Factsheet SWV PO de Meierij

Inspiratiemiddag symbiose trajecten

Vacature: wij zoeken een orthopedagoog/psycholoog!