20 december 2021

Nieuwsbrief december 2021 ondersteuningseenheid Zuid

In december 2021 verscheen een nieuwsbrief van ondersteuningseenheid Zuid. Enkele highlights daaruit:

  • Op 12 april 2022 is er een IB-directie overleg van OE Zuid. We gaan het dan hebben over de toekomstvisie op arrangeren, de ondersteuning die leerkrachten nodig hebben, het bundelen van arrangementen en de ontwikkeling van de school.
  • Naast de begeleiding door ondersteuners en de arrangementen biedt OE Zuid ook workshops aan om het kennisniveau van leerkrachten en teams te vergroten rondom specifieke thema’s. Binnenkort volgt hierover een update.

Lees de volledige nieuwsbrief

Ook interessant

Gezocht: reguliere scholen die samen met het (voortgezet) speciaal onderwijs werken aan inclusiever onderwijs

Routekaart naar inclusie OC en W sluit aan op onze ambitie ‘Samen sterk voor meer inclusie’ (Blog)

“Unieke samenwerking in kindcentrum Meerlaer verruimt de blik van kinderen”